Успешна борба
с плевелите

Успешна борба с плевелите

Соргото е култура, чувствителна към ранната конкуренция на плевелите. Успешното плевене е ключов момент за постигане на добри резултати. Справянето с летните тревисти плевели е един от най-деликатните моменти.

На първо място, сеитбата трябва да се извършва върху чиста почва и е необходимо да се избягват парцели, обхванати от летни треви, основно диво просо (Panicum miliaceum) и балур (Sorghum halepense), срещу които не съществуват ефективни химически решения.

Соргото е взискателна култура при вкореняването – от голямо значение е соргото да поникне бързо и равномерно, за да се контролират плевелите и да се ограничи конкуренцията, която може да възникне между соргото и летните треви. Следователно е важно внимателно да се подготвят лехите, засяването да бъде качествено, за да се гарантира задоволителен контакт на почвата със семето, да се сее върху топли почви (температурата на почвата трябва да е над 12°C) и да се осигури достатъчна дълбочина (3 до 4 см), което позволява ограничаване на чувствителността към хербицидите, по-специално почвените (коренови) същински хербициди, използвани върху пропускливи почви или преди дъждовни периоди.

Различни стратегии за плевене и периоди за третиране

хербицидите, които могат да се използват при соргото и начин на прилагане.

Възможните стратегии зависят от гамите продукти, предлагани в различните държави.
Държавите, в които все още е позволено използването на ConcepIII за третирането на семена (антидот срещу фитотоксичността от S-метолахлор), могат преди поникване да използват S-метолахлор. Въпреки всичко за семената, които не са защитени с ConcepIII, S-метолахлор непременно се прилага след стадий 3-ти лист.

Съвети от специалист за успешна борба с плевелите,

Инженерът от Арвалис – Институт по растениевъдство [Arvalis -Institut du végétal], Сандрин Волан, споделя практически съвети по отношение на предизвикателствата, подхода, периодите преди и след покълването, окопаването, подбора на сорт и др. в рамките на 3 минути.

Плевене след засяването и преди поникването на соргото

Предвид непрекъснатия натиск на тревистите плевели и на широколистните плевели, които стават все по-разнообразни, стратегиите след поникване остават сигурен залог за ефективността, като конкуренцията може да се появи твърде рано, още от засяването и да продължи докато растителността покрие мястото между браздите, т.е. към стадий 8-10 лист на соргото, като така лишава от светлина плевелите, които се намират отдолу.

Много е важно да се действа срещу тревистите плевели при поникване и то не след стадий 2-3 лист. Това приложение може също така да бъде избрано за борба с традиционните широколистни плевели. Влажността на повърхността на почвата в момента на третирането и в следващите няколко дни е от решаващо значение за успешната борба с плевелите, по-специално по отношение на почвените (коренови) хербициди.
Прилагането на стадий 3-ти лист на соргото гарантира добър марж на селективност на продуктите по отношение на културата.

Тук става дума третиране основно срещу широколистни плевели (едногодишни или многогодишни) и за което е необходимо еднородно поникване на плевелите от стадия на семеначе до 4-ти лист за едногодишните.

Култура, подходяща за механично плевене

Механичното плевене позволява да се допълни и подобри борбата с плевелите в културата. Възможно е да се използва верижна брана за плевене или механичен роторен култиватор няколко дни след засяването (техника за прилагане „на сляпо“), като е необходимо засяването да е на достатъчна дълбочина.
Едно (или няколко) окопавания (със загърляне) могат да бъдат извършени на стадий 5-6 лист на соргото.