„Удачен избор“

 

За доктор Райнхард Путнигам, изследовател в Institute for Animal Nutrition and Feed Management в Bavarian State Research Center for Agriculture в Грюб, Германия, соргото е много удачен избор.

 Устойчива зърнена култура

„По-малко взискателно на агрономическо ниво, соргото има и по-добра устойчивост на суша от ботаническа гледна точка в сравнение с други зърнени култури. Това осигурява по-добра стабилност на добива, когато количеството вода е недостатъчно.“

подходящо за фураж

„Тъй като соргото е с ниско съдържание на танин, то може да се използва в състава на фуражи, предназначени за отглеждане на свине и птици. Когато дажбите са балансирани, частичната или пълната замяна на царевицата със смляно сорго във фуражите на свинете не оказва влияние върху зоотехническите или кланичните качества на свинете за угояване. Научните изследвания също показват положителен ефект от замяната на царевицата със сорго върху мастните киселини и окислителната стабилност.

Благодарение на съхранението на зърна – цели или смлени – с високо съдържание на вода, етапът на сушене може да бъде премахнат, което намалява разходите за приготвяне на фуражите и риска от разграждане на топлинно лабилни хранителни вещества. Съхранението в силози, което предполага ранна реколта, също е показало положително въздействие върху концентрацията на микотоксини, което може да има положителни последици върху качеството на фуража и производителността на животните.“

и която предлага нови перспективи по отношение на борбата с вредителите

„Соргото също може да помогне за разнообразяване на ротациите, което ще доведе до по-нисък натиск от вредители. Това е особено важно за контрола на царевичния червей, чиито ларви се хранят с корени на царевица: разходите, свързани с борбата с този вредител, генерират икономически загуби от над 1 милиард долара годишно в САЩ.“

За подробна информация

Искате ли да продължите?

Три основни предимства на соргото като отговор на нарастващите производствени разходи

Sorghum-ID посрещна нови членове