Срещи на експертите от Sorghum ID

Борсата Agri’vrac е единственото голямо събитие, посветено на професионалистите в областта на житните култури, торовете и храненето на животните.

Третото издание ще се проведе през септември и е важно събитие за специалистите в областта на соргото от Югозападна Франция и Испания.

  • Франция – в качеството на платформа за международната търговия в областта на хранително-вкусовата промишленост и продажбата на житни култури, маслени култури, протеинови култури, торове и други селскостопанскипродукти.
  • Испания – защото е едновременно едър производител на селскостопански продукти и добитък, и голям вносител, по-специално на торове и животински протеини (като равносметката потребление/производство за последните е силно небалансирана).

Производството на сорго се развива с бързи темпове в Европа и е предмет на множество търговски операции. Поради това Sorghum ID ще бъде първостепенен партньор на Agri’vrac.

 


В Болоня на 21 ноември специалистите в областта на соргото ще представят най-новите открития в областта на хибридите и различните пазари.

Програмата на срещите е следната:

  1. Цели на европейския проект Sorghum ID.
  2. Постигнати резултати и бъдещи цели на изследванията в сферата на подобряването на хибридите на соргото.
  3. Соргото при храненето на млекодайните крави – добавка или алтернатива на царевицата?
  4. Производство на биометан посредством анаеробно храносмилане на соргото.
  5. Икономичност и устойчивост – това са предимствата на СОРГОТО.
  6. Култивиране на сорго за храни за хора – възможност, която не трябва да се подценява. Бяло сорго за хранителни цели. Тази презентация ще бъде последвана от разказ на агроном, произвеждащ сорго за храни за хора.
  7. Макаронени изделия от сорго. Функционално хранене.

Последвайте линка, за да се абонирате

Искате ли да продължите?

Знаете ли, че соргото може да се използва като растителна покривка?

Доверете се на звездното сорго