Сорго в ротации. Множество предимства

 

Диверсификация на културите, контрол на есенните треви, гъвкавост в графика за пролетна сеитба, плодородие на почвата, устойчивост на изменението на климата… Преглед на различните ползи, които могат да се очакват от присъствието на сорго в сеитбообращения с регионалния инженер Од Карера от ARVALIS.

 

Обръщения със сорго и борба с райграс и лисича опашка

Въвеждането на пролетна култура като сорго в сеитбообращения, ориентирани главно към зимни култури, помага за прекъсване на цикъла на есенните плевели. Това е ефективен начин за ограничаване разпространението на трудни за контрол плевели като райграс и лисича опашка.
В определени ситуации (например при слабо напоявани хълмове) тази диверсификация е идеална, защото включва много къси сеитбообороти пшеница-ечемик-рапица или пшеница-ечемик-слънчоглед, в които мястото на царевицата е много ограничено. В този контекст соргото представлява реална възможност

 

Ротация със сорго и нови пазари

Във всяка ферма е от полза да се диверсифицира производството, за да се увеличат пазарите, източниците на доходи и да се разпределят рисковете. В този контекст разнообразието от пазари, предлагани от соргото, е ценен актив: производство на сорго за зърно в стопанства за житни култури, производство на фуражно сорго в животновъдните стопанства, производство на сорго за биомаса за захранване на метанизатори и др.

 

 

Ротации със сорго и лесно използване

Фермерите, които желаят да въведат соргото в своите сеитбообороти, не трябва да правят някаква конкретна инвестиция. От сеитбата до прибирането на реколтата те вече разполагат с необходимата техника, защото тя е същата като тази, която използват при производството на житни есенници или царевица. За сеитба е за предпочитане да се използва прецизна сеялка, но е възможно да се сее и със сеялка за пшеница. За прибиране на реколтата комбайнът се оборудва с режеща греда за зърно, която по принцип присъства във фермата.

 

 

Ротации със сорго и устойчивост на климатичните промени

Сеитбата на соргото е доста късна (начало на сеитбата в края на април и началото на май), в сравнение с тази на другите пролетни култури. Това може да бъде от полза в случай на дъждовна пролет и трудно установяване, в сравнение с други култури с по-малка гъвкавост и капацитет за адаптиране в случай на късна сеитба. С други думи, въвеждането на сорго в сеитбите дава възможност за разширяване на сеитбените прозорци през пролетта.

Трябва все пак да се внимава дали почвата има достатъчно водни запаси и при много плитки почви се осигурява напояване. Но тук отново соргото е интересно, защото възможните нужди от напояване на соргото са ранни (около средата на юли), т.е. предхождат ограниченията на водата (през август). Освен това, соргото има ограничени нужди от вода по време на фазата на напълване на зърното.

 

Ротации със сорго и плодородие на почвата

Консумацията на сорго на азот, фосфор и поташ е умерена. Освен това, голяма част от отстранените минерални елементи се връщат в почвата при прибиране на реколтата. По този начин 40% от азота, мобилизиран от културата, се връща в почвата в органична форма, калият също се връща до голяма степен от остатъците от реколтата. От друга страна, фосфорът се изнася основно със зърното.