Соргото присъства във всички области


В Турция сортови опити и 2 уеб конференции.

На 24 март и 26 април двете онлайн конференции, организирани от Sorghum ID, постигнаха голям успех: 100 души се свързаха, за да присъстват на техническите презентации, проведени от експерти и представители на семепроизводители. По време на тези конференции бяха обсъдени експерименталните платформи, създадени в провинция Теркирдаг. Общо са създадени 6 сортови платформи. Планирано е там да се проведе „Ден на полето“ през септември. Що се отнася до панаира Агро Експо, който трябваше да се проведе през февруари в Измир, той е отложен за юни (от 23-ти до 27-ми).

В Унгария уникален виртуален панаир, уеб конференция и технически тестове.

За да замени изложението AGROMASHEXPO, насрочено за началото на март в Будапеща, организаторът предложи на изложителите виртуален формат. Във виртуалните щандове посетителите можеха да получат информация и да обсъдят с изложителите, повече от 130 посетители отидоха до виртуалния щанд на Sorghum ID и имаха възможност да се запознаят с многото документи, предоставени им (брошури за храни за животни и хора, технически статии и др.) . На 22 април се проведе уеб конференция, посветена на унгарския сектор на соргото. Много професионалисти дойдоха, за да споделят своите практики, по-специално относно употребата на сорго в храната за животни. Накрая беше засята техническа тестова платформа. Това ще направи възможно експериментирането с различни методи за програмиране на сеитбата, с цел по-ранно събиране на реколтата.

В Австрия, уеб конференция.

На 9 април, в партньорство с Business France, Sorghum ID организира двучасова конференция относно пазарите за сорго. Тази конференция събра над 80 души, включително много фермери и професионалисти в преработката.

Искате ли да продължите?

Общо събрание на Sorghum ID на 26 май.

Покана за плакати

За участие в Третия европейски конгрес по въпросите на соргото, внесете кандидатурата си преди 31 май.