Соргото – източник на електричество? Да, възможно е.

 

Избор на правилен сорт.

Трябва да се избере сорго за биомаса, способно да достигне 5 метра височина и да произведе много голям обем биомаса: до 80 тона на хектар в зелено. Устойчиво на полягане, това сорго на биомаса ще има характеристиката да е дървесинно и следователно неподходящо за производство на силаж, предназначен за храна за животни.

Начало на реколтата със смилане.

Смилането е първият етап на реколтата и се прилага за цялото растение. Две техники са възможни: смилаща машина с чукчета и смилаща машина за царевица

Вляво: смилаща машина за царевица. Вдясно : смилаща машина с чукчета.

 

Смилането със смилаща машина за царевица (вляво) е по-едро от това със смилаща машина с чукчета (вдясно), но това не се отразява върху пресоването.

 

Изсушаване и след това стриване.

След етапа на смилане соргото се оставя на земята за 5 до 7 дни, за да изсъхне. След това се стрива.

 

 

 

 

 

Балиране и доставка.

Последният етап на събирането на културата е балирането.

След това балите сорго се транспортират до фабриката, където биват превърнати в електричество.

 

Всяка година централата преобразува равностойността на 40 000 тона биомаса, които доставят електроенергия на около 60 000 домакинства.

 

Искате ли да продължите?

Соргото не изисква голямо количество торове.

Повече площи. По-голям добив! Соргото продължава да расте.