Соргото – източник на електричество? Да, възможно е.

 

Избор на правилен сорт.

Трябва да се избере сорго за биомаса, способно да достигне 5 метра височина и да произведе много голям обем биомаса: до 80 тона на хектар в зелено. Устойчиво на полягане, това сорго на биомаса ще има характеристиката да е дървесинно и следователно неподходящо за производство на силаж, предназначен за храна за животни.

Начало на реколтата със смилане.

Смилането е първият етап на реколтата и се прилага за цялото растение. Две техники са възможни: смилаща машина с чукчета и смилаща машина за царевица

Вляво: смилаща машина за царевица. Вдясно : смилаща машина с чукчета.

 

Смилането със смилаща машина за царевица (вляво) е по-едро от това със смилаща машина с чукчета (вдясно), но това не се отразява върху пресоването.

 

Изсушаване и след това стриване.

След етапа на смилане соргото се оставя на земята за 5 до 7 дни, за да изсъхне. След това се стрива.

 

 

 

 

 

Балиране и доставка.

Последният етап на събирането на културата е балирането.

След това балите сорго се транспортират до фабриката, където биват превърнати в електричество.

 

Всяка година централата преобразува равностойността на 40 000 тона биомаса, които доставят електроенергия на около 60 000 домакинства.

 

Continue ?

Соргото не изисква голямо количество торове.

Повече площи. По-голям добив! Соргото продължава да расте.