Силаж от сорго в храненето на млекодайни и лактиращи стада.

Cорго „за силаж“ BMR без зърно – Cорго с „двойна употреба“ – Сорго за зърно, – Coрго „за силаж“ BMR със зърно

Голямото разнообразие хибриди на соргото предоставя много възможности при храненето на преживните животни. Това разнообразие може да се разглежда и като трудност при управлението на храненето на добитъка. Настоящата статия ще Ви помогне да опознаете различните видове сорго и да улесни използването им.

Първият етап е да се разделят различните видове сорго за фураж и техните характеристики – можем да разграничим 2 основни групи: сорго с многократно прибиране (Sudan grass или хибриди Sudans grass*sorghum bicolor) и сорго с еднократно прибиране (sorghum bicolor), в които се съдържат няколко хибрида: класическо захарно сорго със или без зърно (стерилно мъжко растение, PPS ), захарно сорго с гени BMR със или без зърно (стерилно мъжко растение, PPS), сорго, предназначено за зърно, но използвано за силаж като цяло растение.


Захарно сорго „за силаж“ BMR без зърно (стерилно мъжко растение, PPS)

Същата енергийна стойност (UF) като царевицата.
Различен енергиен профил от този на царевицата: много малко скорбяла, фибри с висока степен на смилаемост
Цел: минимум 25 % сухо вещество при реколтата.

Характеристики:

 • Подобрява смилаемостта на дажбите
 • Поддържа млякото на 4% мазнини (намаление на брутното количество мляко, но увеличение на съдържанието на мазнини)
 • Положително действие върху ефективността на храните
 • Леко намаляване на усвояемостта на сухото вещество
 • Икономически рентабилно (ниска консумация на торове) дори добивът по отношение на сухото вещество на соргото да е по-нисък от 10% на царевицата.

 


Захарно сорго „за силаж“ BMR със зърно

 Същата енергийна стойност (UF) като царевицата.
Различен енергиен профил от този на царевицата: умерено съдържание на скорбяла (5-25% от сухото вещество), фибри с висока степен на смилаемост
• Цел: минимум 25 % сухо вещество при реколтата, като е налице основен проблем в края на цикъла, когато рискът от полягане при този вид сорго е значителен

Характеристики:

 • Подобрява смилаемостта на дажбите
 • Поддържа млякото на 4% мазнини (намаление на брутното количество мляко, но увеличение на съдържанието на мазнини)
 • Положително действие върху ефективността на храните
 • Леко намаляване на усвояемостта на сухото вещество
 • Икономически рентабилно (ниска консумация на торове) дори добивът по отношение на сухото вещество на соргото да е по-нисък от 10% на царевицата.

 


Сорго за зърно, използвано за силаж като цяло растение

 Енергийна стойност = 95% от тази на царевицата.
Цел: 30% сухо вещество при реколтата.

Характеристики:

 • Средно съдържание на скорбяла 25-35% от сухото вещество
 • Подобрява 5-10% усвояемостта на сухото вещество
 • Подобрява ежедневното увеличение на теглото и млеконадоя, ако се включи в балансиран хранителен режим
 • Икономически рентабилно, ако добивът сухо вещество на соргото е над 10% от царевицата.

 


Захарно сорго с „двойна употреба“

Енергийна стойност = 80-90% от тази на царевицата.
Цел: минимум 25% сухо вещество при реколтата.

Характеристики:

 • Количество сухо вещество, по-високо от соргото „за силаж“ (но не във фураж за производството на единица продукция мляко/ха)
 • Намаляване с 5-10% на усвояемостта на сухото вещество, ежедневно наддаване и млеконадой
 • Препоръка за включване в дажбата от 2 до 4 кг сухо вещество / ден / крава или основна дажба за юници или лактиращи крави
 • Икономически рентабилно, ако производствената цена на соргото са равни на 80% от тази на царевицата
 • Соргото с двойна употреба понякога се използва за промишлени цели

 


Сорго с многократно прибиране (Sudan grass или хибрид Sudan grass*sorghum bicolor)

Високо количество сухо вещество/ха.
Енергийна стойност = 70% от тази на царевицата.
Цел: минимум 25% сухо вещество при реколтата.

Характеристики:

 • Няколко възможни прибирания през годината
 • Много издръжливо, устойчиво на воден стрес
 • Бърз растеж
 • Много ниска производствена цена

Следователно енергийната стойност на различните видове сорго е много променлива от 0,6 фураж за производството на единица продукция мляко до 1 фураж за производството на единица продукция мляко/ кг сухо вещество. Тази енергия се дължи предимно на фибрите и сравнително малко скорбяла (най-вече относно соргото BMR). По този начин бързо смилаемото и с ниско съдържание на скорбяла сорго (сорго BMR) е идеално за допълнение на дажбата царевичен силаж. И соргото за зърно (високо смилаемо и с високо съдържание на скорбяла) има същите характеристики като царевичния силаж.
На схемата по-долу са изобразени различните енергийни стойности и съдържание на скорбяла на различните видове сорго:

Силажът от сорго BMR без зърно допълва царевичния силаж, богат на скорбяла, тъй като намалява съдържанието на скорбяла в дажбата и подобрява смилаемостта и ефективността на храните в дажбата. Освен това, за млекопроизводителите качеството на млякото се подобрява, тъй като съдържанието на мазнини се увеличава с 5 до 10%. Въпреки спада в производството на брутното количество мляко / крава, увеличаването на съдържанието на мазнини позволява поддържането на производството на мляко с 4% мазнини.

В заключение, различните видове сорго съдържат значително разнообразие от характеристики, свързани с химичния състав и хранителната стойност. Те са подходящи за различни варианти за постигане на балансиран хранителен режим, но е важно да се потърсят и проучат всички характеристики, за да се използват правилно и потребителят да бъде удовлетворен.

Искате ли да продължите?

Запознайте се с нашите демонстративни опитни полета

Сорго, вода и рентабилност. Фермерите свидетелстват