Селското стопанство, изправено пред климатичните и екологичните предизвикателства.

 

Това беше темата на изказването на Серж Зака, учен, специалист по агроклиматология. Неговото изследване се фокусира върху въздействието на изменението на климата върху селското стопанство. Основните моменти, които трябва да запомните от речта му на конгреса през 2021 г., са следните.

Qкви ще бъдат климатичните последици от средното повишаване на температурата с +3°C (според сценария на IPCC) в нашите региони?

  • Средиземноморският басейн ще бъде „горещата точка“ на изменението на климата; годишните валежи ще намалеят значително
  • Докато в Централна Европа количеството на годишните валежи ще бъде слабо засегнато. Но истинският проблем ще дойде от:
    – Разпределението на тези валежи през годината: по-изобилни през зимата „+ 7% вода при + 1°C“ и дефицит през лятото (когато нуждите на културите са най-големи)
    – По-ниската ефективност на тези валежи (риск от оттичане)
  • Редовната поява на екстремни температури до 50°C е риск в Европа (епизоди над 45° вече са наблюдавани в Южна Франция)

Как соргото е по-устойчиво на изменението на климата от другите култури?

Соргото е с по-добри показатели при високи температури

Реакция на температура

Оптималната температура за соргото е по-висока.
Соргото е с по-добри показатели при високи температури.

Parent et Tardieu (2012)

 

Периодът на растеж на соргото е по-кратък

Култура Период на растеж (в дни) Потребности от вода през вегетационния период (мм)
Ориз90-150
450-700
Царевица125-180
500-800
Ечемик 120-150
450-650
Пшеница120-150
450-650
Сорго120-130
450-650

Соргото е с по-кратък период на растеж и с по-ниски нужди от вода от царевицата..

FAO

 

В случай на воден стрес, соргото е по-продуктивно от царевицата

Farré et Faci (2006)

Искате ли да продължите?

4 дни на терен и множество репортажи

Най-комуникативният и най-добре документиран сайт за сорго.