Разликата в цената между соргото и царевицата в САЩ е 1,5 пъти по-висока!

 

Увеличението на цената на соргото се обуславя най-вече от комбинацията от два фактора:

  • От април се увеличи търсенето на сорго в Китай – държава, за която САЩ са редовен износител. А през 2019 г. производството на американско сорго намаля значително – 8,7 MT в сравнение с 9,3 MT през 2018 г. Предварителната оценка за 2020 г. е 10,7 MT.
  • В същото време цената на царевицата намалява поради перспективите за рекордно производство в световен план (големите държави – производителки като САЩ и Украйна значително увеличиха производствените си площи през 2020 г.) и голямото намаляване на производството на етанол. Последното е резултат от КОВИД-19, която причини драстично намаление на потреблението на етанол, за чието производство по принцип се използва 40% от американската царевица. Поради изключително големите запаси етанол цената на царевицата значително спадна.

Източник: IGC, 28.05.2020 г.

Забележка: обикновено американските фермери произвеждат сорго само ако цента му е 1,1 пъти по-висока от тази на царевицата.

Искате ли да продължите?

Соргото завладява нови позиции – в Soufflet

Какво ново на www.sorghum-id.com