Представяне на соргото в Киев и Москва

 

Agros 2020 в Москва и Agro Animal Show в Киев са отворени за фермери, животновъди, семепроизводители, производители на храни за животни, дистрибутори, официални лица и журналисти. Всички те са многобройни и търсят техническа информация. Отглеждането на сорго в тези страни е обект на много въпроси. За някои соргото е нова реколта, за която имат какво да научат, а за други това е вече известна продукция, за която искат да задълбочат знанията си.

Независимо дали става въпрос за сорго за зърно или фуражно сорго, на Agros 2020, както и на Agro Animal Show, посетителите имаха възможност да зададат своите въпроси и да съберат информация, благодарение на техническите брошури за зърно и фуражи, информационни листовки за културата, както видеоклипове и лакомства. На посетителите бяха предложени и въпросници, за да се идентифицират по-добре техните очаквания по отношение на културата.

 

 

Екипът на Sorghum ID, който ги посрещна, с удоволствие отбеляза, че като цяло интересът към отглеждането на сорго нараства в тези две големи селскостопански страни. И то както от гледна точка на фермерите, както и на индустриалците. Те залагат големи надежди на генетичния прогрес, който ще увеличи добивите и ще позволи отглеждане на сорго и в най-северните райони на Европа.

Искате ли да продължите?

Производители на фуражи за животни, потърсете звездното сорго!

Не можете да си представите всичко, което може да Ви даде соргото.