По-голямо производство на семена през 2021 г.

 

В Европа производството на сорго нараства непрекъснато, което структурно стимулира пазара на семена. През 2019/2020 г. наличието на семена понякога бе ограничаващ фактор за развитието на културата. Ето защо през 2020/21 г. семепроизводителите увеличиха значително производствените площи. В европейски мащаб увеличението е с 59%. С изключение на Италия (която представлява 5% от производствените площи), увеличаването на производствените площи може да се наблюдава във всички основни европейски страни производители на семена: Франция (52% от площите), Унгария (33% от площите) и Испания (10% от площите). Все още е твърде рано да се каже какви са производствените обеми, но вече е ясно, че наличността на семена на сорго ще бъде значително по-висока за сеитбата през 2021 г.


Еволюция на производствените площи на семена за сорго в ЕС


Европа: +59%
Франция: +74%
Унгария: +57%
Испания: +76%

Искате ли да продължите?

Геолокализиране на Datura sp. в полета със сорго

Уебинар и салони: Sorghum ID продължава срещите