Повече площи. По-голям добив! Соргото продължава да расте.

 

Тъй като в края на октомври се събира почти цялото европейско сорго, е възможно да се направи първи извод за производството. Изглежда, че европейското производство (ЕС на 28-те + Украйна и Русия) е близо 1,3 милиона тона. Производство на добро ниво, по-високо от предишната реколта. Това се обяснява главно с увеличаването на площта във всички европейски страни, но и с добрите добиви в Централна и Източна Европа.

В България, Румъния и Унгария добивите се оценяват средно на 5 тона на хектар. В Украйна и Русия добивите са много разнородни, вариращи от 2 тона на хектар до повече от 7 тона на хектар за най-добрите парцели, особено тези, засадени със звездно сорго (хибрид с много доби качества). В Австрия добивите са добри и стабилни от 10 тона на хектар.

В Западна Европа тенденцията е обратна, добивите са малко о-ниски във Франция, Испания и Италия. Основната причина е липсата на валежи през месеците юни, юли и август, комбинирани с много високи температури. Във Франция добивът се оценява на 5 тона на хектар, с 0,3 тона по-малко от миналата година. В Испания е с 1 тон по-малко на хектар или 4,8 тона на хектар. В Италия прогнозният добив е 6,5 тона на хектар, 1,5 тона на хектар в сравнение с реколтата през 2018 г. Въпреки тежките климатични условия, соргото демонстрира добри нива на добив и устойчивост на фона на глобалното затопляне.

Русия: 90 000 ha – 200 000 T
Франция: 70 000 ha (+14%) – 350 000 T
Украйна: 54 000 ha (+25%) – 180 000 T
Италия: 46 000 ha (+9%) – 300 000 T
Унгария: 20 000 ha (+50%) – 90 000 T
Румъния: 19 000 ha (+18%) – 95 000 T
Испания: 9 000 ha (+28%) – 43 000 T
България: 4 000 ha (+100%) – 18 000 T
Австрия: 4 000 ha (+30%) – 40 000 T

Искате ли да продължите?

В началото на 2020 г. соргото ще има думата на много изложения.

Соргото от Болоня е предназначено за всички пазари.