Плевене на сорго: действие върху млади плевели

 

Във време, когато гамата от химически разтвори намалява, плевенето на соргото става все по-сложно. Каквато и да е възприетата стратегия, предизвикателството е да се действа върху младите плевели… без да се забравя механичното плевене.

Във Франция пролетта на 2024 г. е последната за използване на S-метолахлор при плевене на сорго. Наистина, от 20 октомври 2024 г. вече няма да е възможно посочената молекула да се използва за тази цел. На европейско ниво все още не е взето решение дали да се поднови или не одобрението на тази активна съставка. Занапред производителите на сорго трябва да се справят с все по-малко химически разтвори.

Преди или след? Всичко зависи от наличната флора

Соргото е култура, която е особено чувствителна към ранна конкуренция на плевели, особено летни треви. Познаването на историята на вашите парцели ви позволява да идентифицирате плевелите, които основно да третирате. Интервенцията след сеитбата ще бъде насочена предимно към треви. На този етап броят на решенията е ограничен и се основава главно на Alcance Sync Tec и Calliprime Xtra. Специалните препарати от семейството на „хлора“ трябва да се прилагат от фаза 3-ти лист на соргото, за да се избегне всякакъв риск от фитотоксичност, и върху много млади плевели за по-голяма ефективност.
Ранното третиране след поникване, на етап 3-ти лист на соргото, е насочено предимно към треви, като например се прилага хлороацетамид (Isard, Dual GS или Juan). Добавянето на антидикотиледон дава възможност за разширяване на спектъра на действие. И накрая, решенията при късно третиране могат да бъдат приложени на етап 4-8 лист на соргото, за да се действа предимно към двусемеделни и/или многогодишни растения.

Не забравяйте механичното плевене

Използването на механични инструменти е много подходящо при отглеждане на сорго и е ефективно допълнение към химическите решения. Възможно е използването на брана за плевели или ротационна мотика няколко дни след сеитбата. След фаза 3-ти лист може да се извърши едно или повече окопавания. Целта е да се действа в „сухи“ условия, за да се ограничи повторният растеж.

 

Искате ли да продължите?

Европейски конгрес по въпросите на соргото

Öné a szó!