Медиите говорят за соргото

 

Сред отзвуците от 2-рия европейски конгрес в медиите се отличава един забележителен клип, продуциран от белгийския информационен сайт „feed navigator“

Вж. клипа

Искате ли да продължите?

Бъдещето залага на соргото. Доказателство за това бе дадено на конгреса в Милано.

+6% (площи) и + 14% (производство). Производството на сорго се е увеличило през 2018 г. в ЕС на 28-те