Макар да е нестабилно, производството на сорго в Русия е мотивиращо за някои фермери.

 

Artem Gorelov

„Ако трябва да изобразя производството на сорго в Русия, ще се спра на синусоида“ – споделя Артьом Горелов. И цифрите потвърждават това: от 2002 до 2010 година площите на соргото за зърно варират между 20 и 50 000 хектара, „което е нищо за мащабите на държавата“ – напомня той. След това през периода 2011-2016 г., бяхме свидетели на голямо увеличение на площите, които достигнаха 229 000 хектара. А през последните години отново се наблюдава чувствителен спад на площите. Те намаляха почти тройно и достигнаха 71 000 хектара през 2018 г. и 89 000 хектара през 2019 г. „През тази година според показателите, с които разполагаме, производствените площи ще бъдат около 83 000 хектара. И не е лесно да се направят прогнози за следващата кампания“.

Големи разлики в добивите

Производството на сорго за зърно се концентрира основно по продължението на южната граница на държавата в сектори, в които климатичните условия са по-топли и сухи. Най-големият производствен регион е Саратов, следван от областите на Волгоград, Ростов, Оренбург и Ставропол. Там се произвеждат между 5 и 30 000 хектара сорго. Освен това, в области като Самара, Белгород, Воронеж, Краснодар, Република Калмикия също се срещат малки производствени площи, но се ограничават до 500 – 2500 хектара.

„А добивите са много променливи в различните области и години“ –уточнява Артьом Горелов. През последните 5 години средният добив на сорго за зърно е между 10,6 и 14,9 dt /ha, с разлики, които достигат от 2 до 40 dt/ha в зависимост от областите! В резултат от това производството на зърно също е много нестабилно: 104 000 тона през 2017 г., 49 000 тона през 2018 г. и 97 000 тона през 2019 г.

На първо място е вътрешният пазар и най-вече производството на храна за домашни животни

Произведеното в Русия сорго за зърно се реализира основно на вътрешния пазар. Едва 10 до 30 % ежегодно се изнасят за Европа, Централна Азия и Близкия Изток.
В Русия соргото е предназначено най-вече за храна за домашни животни, основно птици, и в много по-малки количества за храна за свинете. „Някои фермери отглеждат сорго за късен силаж, но малко от тях владеят тази техника“ – уточнява Артьом Горелов.

Мотивациите са различни, но уменията постоянно се развиват

Причините, които карат фермерите да произвеждат сорго, са различни – за едни соргото е заместваща култура на места, на които засушаването и високите температури представляват ограничаващ фактор; за втори е възможност сами да си отглеждат фураж за домашните животни – птици или свине; а трети смятат, че е добро средство за балансирано хранене на стадото им от млечни крави благодарение на хранителната стойност на късния силаж, като същевременно се намаляват разходите.
От няколко години насам се установява тенденция за увеличаване на броя руски фермери, които сериозно се посвещават на отглеждането на сорго. Те са опитни, добре владеят техниките на отглеждане и инвестират, за да успеят. Тези фермери са много взискателни по отношение на качеството на семената, както и на избора на хибриди, защото знаят, че това е фактор за успех.

Искате ли да продължите?

2021 г. Sorghum ID ще вземе думата на живо

Конференции с участието на Sorghum ID през есента на 2020 г.