Какво мотивира фермерите да отглеждат сорго?

 

Основните предимства на соргото според фермерите

По инициатива на Sorghum ID, Институтът по растениевъдство Arvalis и асоциацията ProSorgho наскоро беше проведено проучване сред сто производители на сорго за зърно във Франция, за да се установят какви е мотивацията им да произвеждат сорго. Проучването обхваща няколко производствени области: по-специално Югозапад (историческа люлка на културата във Франция) и Долината на Лоара Пуату-Шарант (където културата се развива в последните няколко години).

Най-общо се очертават 4 основни аргумента: ниска консумация на вода, рентабилност, диверсификация, лесно отглеждане на културата. Но фермерите избират соргото и заради неговата издръжливост, способността му да прекъсва цикъла на болестите и плевелите, факта, че не се нуждае от специфично оборудване, че подобрява структурата на почвата, че не отнема много време, че дава възможност да се използват почви с нисък потенциал и т.н. С други думи, още след първия опит фермерите избират да отглеждат сорго.

 

1
Ниска консумация на вода

2
Диверсификация и рентабилност

3
Лесно отглеждане на културата

 

 

Искате ли да продължите?

Соргото в страната на мелниците и лалетата.

323 евро / хектар – това е цената за производство на 1 хектар сорго във Франция