Знаете ли, че соргото може да се използва като растителна покривка?

 

Основната цел на засаждането на лятна растителна покривка е бързото покриване на почвата, производство на достатъчно количество биомаса за подхранване на почвата и предотвратяване на изтичането на нитрати към подпочвените води. Налични са различни техники за правилно изграждане на растителна покривка:

директно засяване, веднага след събирането на реколтата, за да се използва влагата на почвата,

сеитба след обработка на стърнищата, със сеялка за зърнени култури,

сеитба в движение преди прибиране на основната култура; въпреки това, успешното прилагане на сорго с тази техника е много несигурно и често изисква увеличаване на количеството семена. Като се има предвид, че в първите 2 случая препоръчителните норми за сеитба са от 10 до 12 кг на хектар.

Доброто развитие на растителната покривка очевидно зависи от качеството на засаждането, почвената влага и бъдещите дъждове. Соргото изисква малко вода, за да се развие, но зависи от количеството на валежите. Ако няма дъжд, развитието ще се забави или ще спре и ще се възобнови от първия дъжд.

Използването на сорго с многократно събиране като растителна покривка позволява възстановяване на значително количество на почвената биомаса. То подпомага живота на почвата и повлиява съдържанието й на органични вещества.В зависимост от състоянието на развитие на културата, соргото може да осигури от 3 до 5 тона суха вещество на хектар.Развитието на растението се нарушава веднага, ако температурите паднат под 10°C, което може да доведе до унищожаването му.

Искате ли да продължите?

Ползите от соргото при ротациите.

Соргото – съюзник срещу глобалното затопляне