Знаете ли какъв е въглеродния отпечатък на семената сорго?

 

За да се отговори на този въпрос, от 2021 г. в Аржентина се провежда специална програма за проучване на сорго за зърно и фураж. Предизвикателството е двойно: да се осигури добавена стойност на семената по отношение на въглеродния отпечатък и да се подпомогнат селскостопанските сектори, ангажирани по пътя на устойчивостта.

„Соргото може да играе ключова роля в нисковъглеродните земеделски сектори“

Това е убеждението на Томас Сундблад, мениджър на проекта Advanta Sorghum Carbon в Аржентина. Причините за това той посочи по време на речта си на  2-рата световна конференция по соргото.

След 2 години проучване, първите уроци.

Работата на Advanta върху въглеродния отпечатък на производството на семена започна през 2021 г. „Първо искахме да научим какъв е въглеродният отпечатък на производството в национален мащаб“, обяснява Томас. „Нашите анализи разкриха, че в Аржентина въглеродният отпечатък от производството на семена е 0,77 kg CO2eq на килограм семена. Или половината от световната референтна стойност, която е 1,79 kg CO2 eq/kg семена (източници на Agri-footprint 4.0). Но ние искаме да отидем още по-далеч и за тази цел стартирахме две допълващи се начинания.

Към въглеродна неутралност на нашите семена…

На първо място, искаме допълнително да намалим въглеродния отпечатък на нашите семена и да приложим стратегии за компенсация за останалата част. По-конкретно, нашата цел е да предложим на фермерите въглеродно неутрални торби за семена.“

…и нисковъглеродно селскостопанско производство.

„Освен това искаме да окажем положително въздействие върху устойчивостта на културите. За целта се обръщаме към генетичните изследвания. Искаме да предложим на фермерите подобрени хибриди, които намаляват въглеродния отпечатък от процеса на отглеждане на реколтата.
През последните две години ние анализирахме данни от хиляди хектари зърнени култури, в дъждовни условия и с различни производствени техники (с или без растителна покривка, с различни видове биологични вложения, чрез комбиниране на различни методи и т.н.) Резултатите са насърчителни. Те показват, че соргото постига добри резултати в критични години и може да представлява интересна алтернатива по отношение на съотношението добър добив на зърно/нисък въглероден отпечатък.
Изчислихме и въглеродния отпечатък на силоза за фуражно сорго. Тук също резултатите са благоприятни по отношение на въглероден отпечатък на kg сухо вещество, разтворими протеини или метаболизируема енергия в сравнение със силозите за царевица. Ето защо вярваме, че соргото може да играе ключова роля в развитието на нисковъглеродни селскостопански сектори, които могат да бъдат източник на добавена стойност в сектори като производството на месо, мляко или биогорива (биоетанол и биогаз).“

 

 

Искате ли да продължите?

Европейски конгрес по въпросите на соргото

Соргото Ви пита