Звездното сорго и генетичния прогрес: насоки на изследване и перспективи.

 

Увеличаване на добивите.

През последните 50 години, благодарение на генетичния прогрес, добивът на сорго на зърно се удвои, от 3 на 6 тона на хектар. Това е видно на графиката по-долу (източник: Институт по растениевъдство Arvalis).

 

 

 

Студоустойчивост и жизненост при покълването.

Производителите на семена полагат значителни изследователски усилия относно студоустойчивостта и жизнеността при покълването. Студоустойчивостта наистина е определящ критерий за разширяване на зоните за производство на сорго в Северна Европа. Днес, за да засеете сорго, трябва да изчакате, докато температурата на почвата достигне 12 ° C. При бъдещите сортове този праг може да бъде понижен, което ще позволи по-ранна сеитба, гарантираща по-ранна реколта, с по-добър потенциал за добива и по-добро качество на семената.

 

Нови предимства на звездното сорго

Освен двата основни критерия за жизненост при покълване и студоустойчивост, изследователите проучват и други пътища за напредък. Целта на тази работа е да даде на звездното сорго предимства, съответстващи на очакванията на европейския пазар. Например:

– Създаване на сортове сорго, чиято текстура и структура на семената биха били още по-благоприятни за трансформации, предназначени за консумация от човека

– Благодарение на голямото генетично разнообразие на дивото сорго (съществуват много популации) да се идентифицират нови положителни страни (без ГМО), които да се развият в близко бъдеще. Благодарение на генетиката могат да се подобрят нивата на протеини и тяхната усвояемост. Благодарение на генетиката можем също така да се продължи увеличаването на добива, подобрявайки цъфтежа и плодородието.

– Комбиниране на качествата на силажното сорго: предоставяне на новите сортове видове BmR (Brown mid Rib), които имат особеността да имат ниско съдържание на лигнин, както и хранителна стойност и усвояемост, подобни на тези на силажната царевица, добра устойчивост на полягане.
Подновяването на търсенето от страна на обществеността също ще даде много силен сигнал за развитието на сорго в Европа!

Искате ли да продължите?

Представяне на соргото в Киев и Москва

Производители на фуражи за животни, потърсете звездното сорго!