Запознайте се с нашите демонстративни опитни полета
За да покаже на фермерите прогреса в областта на развитието на хибридите на соргото, Sorghum ID създаде 9 опитни полета в различни държави – от Австрия до Иран. Те са засадени благодарение на местни партньори и във всяко от тях са организирани посещения. В таблицата по-долу можете да се запознаете с местата и датите.

ДържаваПартньорАдресДата на посещение
AustriaAgricultural Chamber of StyriaStyriaПредстои да се определи
AustriaStaphytGerhaus24 септември
BulgariaShumen InstitutShumen26-27 септември
HungaryUniversity of Saint IstvanMartonvasarПредстои да се определи
HungaryStaphytAlgyoПредстои да се определи
IranIACT
Iran Agricultural Cooperatives
Trading Company
+ Partners
QazvinПредстои да се определи
IranMoghanПредстои да се определи
IranEsfahanПредстои да се определи
RomaniaCaracal InstitutCaracal14 август 2018 г.

Във всяко от полетата са представени от 20 – 25 хибрида (за зърно и фураж), резултат от европейска селекция. Показаният напредък почива върху няколко критерия:

  • производителност
  • ранно зреене, ранна реколта с максимален добив
  • толерантност към апикална стерилност при ранно засаждане
  • толерантност към засушаване, особено за неполивани парцели
  • толерантност към макрофомина и фузариоза
  • устойчиво към полягане
  • освобождаване на метлицата за по-лесно прибиране на реколтата
  • сортове с ниско съдържание на танини за по-лесна асимилация от животните – тема, по която се работи от повече от 20 години. Сортовете, поместени в европейския каталог, имат съдържание на танини по-малко от 0,3%, като днес това вече е правило за въвеждане на сорт. Ниското съдържание на танини осигурява оптимална смилаемост на соргото, сравнима с другите зърнени култури.

За втора поредна година Sorghum ID създаде опитни полета. Тази година освен опитни полета за сортове в Герхаус, Австрия бе създадено опитно поле за борба с плевели. Бяха тествани общо 6 различни вида. Оценяването бе извършено в началото на юни и юли. Резултатите ще бъдат публикувани в следващия информационен бюлетин и ще бъдат достъпни на интернет сайта на Sorghum ID.

Тези дни позволяват обмен на опит между фермерите и производителите на семена.

За повече информация: charles-antoine.courtois@fnpsms.fr

Искате ли да продължите?

Силаж от сорго в храненето на млекодайни и лактиращи стада.

Сорго, вода и рентабилност. Фермерите свидетелстват