Vieille Graine се присъедини към Sorghum ID

„Лющеното сорго е полезно за здравето“

Плевене на сорго: действие върху млади плевели