Последни новини

Соргото и устните.

800 000 тона. Това е обемът сорго, консумиран от Испания от септември 2018 г до днес, което е 10 пъти повече в сравнение с 2015 г. !

Познавате ли анатомията на зърното на соргото?