Последни новини

Соргото в светлината на прожекторите в Букурещ

Европейската генетика в услуга на соргото

Axereal Румъния: мобилизирано дъщерно дружество за сорго

Бъдещи събития

  • Общо събрание на Sorghum ID, 5 април 2023 г. от 10 до 13 ч., Sorghum ID, Париж (лице в лице)

  • Световна конференция по въпросите на соргото, от 5 до 9 юни 2023 г., Монпелие, Франция