Динамиката на соргото по света

 

Соргото се развива в световен мащаб? Във всеки случай това предполагат икономическите показатели

  • + 6% на производството. През 2020/21 г. произведеният обем в световен мащаб щеше да достигне 60,9 милиона тона. Това представяне е резултат от добрите добиви в САЩ и Европа и увеличаването на площите в Австралия и Аржентина.
  • + 4% на търсенето: То е около 60,5 милиона тона. Динамиката на това търсене може да се обясни главно с нарастването на потребностите от фураж за животни, които се увеличиха с 10,4%, достигайки 23,1 милиона тона.Китайското търсене е силно, а Аржентина и Мексико също са увеличили потреблението си. Пазарите на храни отбелязват леко увеличение (30,6 милиона тона). Докато промишлените пазари леко са се свили: – 1% (5,1 тона)
  • + 7,6 милиона тона при търговията : констатация, която е резултат от силното китайско търсене, което се задоволява главно от триото САЩ-Аржентина-Австралия, които са приели същата търговска стратегия (твърди цени).
  • + 8% на наличностите: около 5,6 милиона тона.

 

Искате ли да продължите?

Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г.

Сеитба при почва под 12°С.