Геолокализиране на Datura sp. в полета със сорго

 

Земеделските производители разглеждат Datura sp. като плевел, който се конкурира с техните култури. Но се страхуват предимно от токсичността му: семената, стъблата и листата съдържат мощни алкалоиди (скополамин, атропин и хиосциамин), които дори в ниски дози могат да бъдат опасни. Наличието на Datura sp. в посевите трябва да се задържа под праг, определен с регламент, при 1 семе от Datura sp. за 6 кг сорго. И очакваме скоро да бъдат наложени още по-строги стандарти. Следователно е наложително да се идентифицира този естествен замърсител на полето. Това предлага Telespazio Франция чрез услугата GEOADVENTICE. Как работи? Дрон, оборудван със сензори, лети над целевите участъци; събраните изображения се анализират от устройство с изкуствен интелект и след това се валидират от екипа агрономически експерти. След това генерираните карти за откриване могат да се разглеждат на смартфон.

 

Прецизност, бързина и надеждност.

Три дни след минаването на дрона картите са достъпни за техници и фермери. GEOADVENTICE предлага първи „преглед на здравословното качество“, който им позволява да извършат целенасочено изкореняване или да организират селективна реколта. Услугата работи за много култури, включително сорго. Вече е тествана на близо 10 000 хектара през 2020 г.

Искате ли да продължите?

По-голямо производство на семена през 2021 г.

В Италия соргото се превърна в основна култура