Възможен пазар за европейското сорго ли е Китай ?

 

Споделено от Ли Жао Ю –Ръководител на отдела в Пекин на Франс Експор – Зърнени култури [France Export Céréales], Китай

Искате ли да продължите?

+6% (площи) и + 14% (производство). Производството на сорго се е увеличило през 2018 г. в ЕС на 28-те

Медиите говорят за соргото