Всички части на соргото се преработват

 

В соргото нищо не се губи, всичко се преработва

Соргото представлява интерес в много насоки: то предлага голям брой възможности за реализация на пазара (храна за хора и животни, биоенергия, биоматериали и т.н.), но това не е всичко. От един и същи вид сорго могат да се правят различни неща – зърната могат да се използват за консумация от човека, разтворимите захари, извлечени от соковете на стъблата – за производството на етанол, остатъците от стъблата (багас) и листата – за храна за животни или за производство на енергия (когенерация или второ поколение биогориво).

 

Зърното:
От зърното сорго можем да произвеждаме храна за хора или животни, както и биогорива от първо поколение, получени чрез преработката на нишесте.

Листата:
Може да се консумират под формата на силаж от добитъка или да се използват за производство на енергия за когенерация и биогорива от второ поколение.

Стъблото:
От сока на стъблата се извличат разтворими захари, с които чрез директна ферментация се произвеждат биогорива от първо поколение. Стъблените остатъци (багас) могат да се консумират като фураж от добитъка, да се използват за производството на енергия за когенерация (едновременно производство на топлина и електричество), на биогорива от 2-ро поколение или дори да се трансформират в хартия или торове.

Цялото растение:
Цялото растение сорго може да се използва за производство на органични торове и за метанизация.

 

Изчерпателна информация относно пазарите за храна за хора. Изтеглете наръчника.

Изчерпателна информация относно пазарите за храна за животни. Изтеглете наръчника.

Изчерпателна информация относно агропромишлените пазари. Изтеглете наръчника