Бъдещето на соргото в Турция

 

От 6 до 9 февруари в Измир, на Agro Expo, Sorghum ID посрещна много посетители. Това професионално търговско изложение има двойно предимство – то е с много висока посещаемост и мобилизира разнообразна публика: фермери, животновъди, производители на семена, преработватели, дистрибутори, официални лица, преса и др. Agro expo беше възможност за установяване на комплементарността на културите от царевица и сорго в Турция. Царевицата е водеща култура в тази страна, площта ще достигне 1 милион хектар тази година, благодарение на много активната политика на субсидиране от страна на управляващите. Но соргото също има своето място, особено в Централна Анатолия, която среща проблеми с наличието на вода. На 20 март в Коня също е планирана конференция по тази тема; Sorghum ID ще вземе думата, за да представи на тези, които все още не знаят, че в контекста на ограничени водни ресурси, соргото е решение за бъдещето.

Друго важно послание трябва да се предаде в Турция: соргото е богато на нишесте и не съдържа танини. За информиране на преработвателите по този въпрос и като цяло относно предимствата на соргото при храненето на животни, наскоро бе публикувана пълна документация по този въпрос.

 

 

 

На 5 юни 2020 г. ще се проведе конференция в Коня, Турция

Тази конференция ще се проведе в рамките на селскостопанския салон в Коня-Тарим. Озаглавен „Соргото, култура на бъдещето: Предимствата на отглеждането на сорго и различните му приложения“, той ще бъде ръководен от трима френски експерти по следните теми:
• Отглеждане на соргото за зърно и на фуражното сорго
• Пазарът на соргото и възможностите за реализация
• Пазарът на семена в Европа

Изтеглете поканата.

Искате ли да продължите?

Звездното сорго и генетичния прогрес: насоки на изследване и перспективи.

Представяне на соргото в Киев и Москва