Арвалис – Институт по растениевъдство проведе годишното си техническо събрание по въпросите на соргото

 

На 22 януари тази година Арвалис – Институт по растениевъдство (Arvalis -Institut du végétal) проведе годишното си техническо събрание по въпросите на соргото.

Около 50 технически специалисти, производители на семена и фермери пристигнаха на уреченото място, за да изслушат съветите на инженерите от Арвалис.

Яник Карел представи икономическия аспект на соргото в световен, европейски и френски мащаб. Площите остават стабилни, като се отбелязва обаче спад в световното производство, а на европейско равнище сценарият е различен, като се наблюдава увеличаване на площите и на производството през 2017 г. През 2018 г. Китай може да остави отпечатък върху световната търговия със сорго, тъй като иска да увеличи вноса. Поради това към днешния момент цената FOB USA на соргото е по-висока от тази на другите зърнени култури.

Жан-Люк Вердие представи резултатите за новите сортове, тествани от мрежата на Арвалис, както за зърно, така и за фуражно сорго. Обобщение на резултатите скоро ще бъде публикувано в списание « Choisir et décider » („Да избереш и да вземеш решение“). Бе подчертан генетичният напредък в областта на соргото за зърно, който е от порядъка на 400 кг от хектар годишно.

Сандрин Волан представи разрешения за борба с плевелите при соргото. От няколко години насам разрешенията за борба с плевелите бяха ограничени (особено преди поникване). През 2018 г. на пазара се появи новост, която позволява да се запълни тази празнота. Разтворът съдържа пендиметалин и кломазон, което позволява ефективен контрол на житните плевели (стрелковидна трева, зелена кощрява, кървава росичка), както и на двусемеделните плевели.

Това събрание бе и повод да се представи на обществеността асоциацията Sorghum ID, нейните цели и амбиции в европейски план.