Австрийското сорго набира скорост.

 

Херман Таплер, търговски директор в RAGT Semences, Австрия

Херман Таплер споделя, че преди няколко години, повечето австрийски фермери не са познавали соргото и изобщо не са си представяли, че може да се впише в ротациите им. Пораженията, причинени от кореновия червей по царевицата и нарастващият натиск на този паразит, ги накараха да обмислят въвеждането на нови култури във фермите си. RAGT, компания за семена, която се занимава с проучвания на този вид от четиридесет години, допринесе до голяма степен за популяризирането на предимствата на хибридите сорго и богатствата на наличната в Австрия гама, подходяща за различни приложения. „Предоставихме и технически съвети за насърчаване на добрите практики от сеитбата до прибирането на реколтата. И ние самите ежегодно провеждаме множество експерименти“.

Посещение на тестово поле за сорго

10 000 ха

„Предвид търсенето на семена, за което получаваме информация от фермерите, смятаме, че площта, засята със сорго днес достига 10 000 ха в Австрия. Що се отнася до пазарите наблюдаваме, че площите със силажно сорго и сорго за биомаса (за производство на биогаз) не се променят, докато тези със сорго за зърно, предназначено за храна за животни, се увеличават. Соргото се произвежда основно в свиневъдните райони на Щирия, Горна Австрия, Долна Австрия и Каринтия.

Според австрийските фермери соргото е не само устойчиво на суша, но има и други предимства: дава възможност за използване на екскрементите на добитъка, особено оборски тор, не изисква специфично оборудване и подобрява организацията на работата във фермата, защото се развива последователно през пролетта и при прибирането на реколтата няма напрежение, свързано с необходимостта от бързо събиране.

С изключение на плевенето, соргото не изисква никаква намеса за защита на културата като инсектициди или фунгициди. Най-често се засява след царевицата от началото до средата на май с конвенционална сеялка за царевица с разстояние между редиците 70 см. На хектар се засяват около 320 000 семена. Прецизното поставяне в дълбочина върху влажния слой гарантира равномерно поникване на полето.

Фермерите демонстрират голям интерес към тази нова култура

Рецепти за хранителни дажби и характеристики на угояване, идентични с тези на царевицата

По-голямата част от реколтата сорго се консумира във фермата. Зърната се събират и съхраняват при влажност от около 25% до 30%. Производителите на храни за животни оценяват факта, че веригата за преработка е идентична с тази на царевицата и че соргото отлично се интегрира в производствения процес. Дори в години със силен натиск на фузариум зърната сорго узряват здрави и са слабо засегнати. След първоначалния скептицизъм множество експерименти показват, че освен за угояване на свине, соргото може да се използва и като алтернатива на царевицата при отглеждането на прасенца, като единствен зърнен компонент. Употребата на сорго не влияе на вкуса на дажбата или на хранителната й стойност.

Средните добиви в благоприятните южни райони са между 95 квинтала и 115 квинтала сухо сорго на хектар, понякога с производителност до 130 квинтала. „Развитието на много нови сортове, както и тестовете, провеждани от RAGT Saaten и селскостопанските камари, показват, че генетичният потенциал на нашите хибриди е висок.“

Склад за сорго във фермата за изхранване на свинете.

Предимства на соргото за зърно в Австрия:

  • висок и стабилен доход;
  • висока устойчивост на воден стрес;
  • практики на отглеждане, подобни на тези на царевицата;
  • ниска консумация на торове и препарати за растителна защита;
  • слаба податливост на гъбични заболявания, по-специално фузариум;
  • добра възможност за използване на оборски тор и животински екскременти;
  • възможна и задоволителна употреба във фуражите за животни за свине и домашни птици.

 

Прибиране на реколтата на тестово поле за сорго в Австрия

Предизвикателства при отглеждането на културата:

  • Борба с плевелите във влажните зони. В южната част на страната плевелите са широко разпространени и при ротациите с царевицата контролирането им понякога е много сложно, освен това броят на химическите препарати намалява. Следователно плевенето е стъпка, която не трябва да се пренебрегва при отглеждането на сорго.
  • Проблеми с ерозията при наклонените парцели поради бавното развитието на културата в началото на цикъла.

Искате ли да продължите?

Производители на храни –
потърсете наръчника на соргото със звезди.

+58%. Такова е увеличението на площите за производство сорго за семена в Европа през тази година.