Sorgum ID بار دیگر در سال 2021 در عرصه‌ی عمل تأثیرگذار خواهد شد

 

در ترکیه، در مجارستان و در اتریش برنامه‌ریزی‌های رخدادهای عملیاتی انجام شده یا در حال آماده‌سازی است.

  • 27 تا 30 ژانویه در بوداپست، Sorgum ID در نمایشگاه آگروماش اکسپو (Agromashexp) شرکت خواهد کرد. این نمایشگاه، اکسپوی بین‌المللی بوده و بخش‌های متنوع و زیادی از صنعت کشاورزی را در بر گرفته و بر نوآوری‌ها متمرکز است.
  • در تاریخ 25 فوریه در بوداپست، با مشارکت اتاق بازرگانی مشترک فرانسه-مجارستان کنفرانسی در خصوص بهینه‌سازی مزایای سورگوم نزد تولیدکنندگان برگزار خواهد شد.
  • در فوریه‌ در ازمیر، Sorgum ID در جریان نمایشگاه کشاورزی ازمیر کنفرانسی را برگزار خواهد نمود.
  • 16 تا 20 مارس، Sorgum ID در نمایشگاه کشاورزی، دامپروری و محصولات طیور و لبنی قونیه شرکت خواهد نمود.
  • رخدادهای دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی است که از جمله‌ی آن‌ها در اتریش خواهد بود.

 

سال 2021 همچنین سالی است که سومین کنگره‌ی سورگوم اروپایی برگزار خواهد شد. 

این کنگره در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 با حضور بیش از 200 شرکت‌کننده در شهر تولوز فرانسه برگزار خواهد شد. در طول جلسات فوق‌العاده‌ی که یک روز و نیم ادامه خواهد داشت، نشست‌های عمومی در خصوص پیشرفت‌های ژنتیکی، پیشرفت‌های کشاورزی و فرصت‌های صنعتی برگزار شده و کارگاه‌های مضمون‌محور به اجرا گذاشته خواهد شد. این کنگره همایش مهمی است که فعالین این عرصه باید از همین امروز برنامه‌های خود را جهت شرکت در آن تنظیم کرده و در لیست برنامه‌های ضروری خود قرار دهند.

ادامه دهیم ؟

اروپا از سال 2021 تا سال 2023 از سورگوم و ذرت حمایت خواهد کرد

تولید 5.62 تُن در هکتار در سال 2020 در اروپا