Sorghum ID در کنگره Euroseeds شرکت کرد

 

پس از یک کنگره‌ای که با بی‌میلی در سال 2020 به دلیل برگزاری آن به صورت 100٪ از راه دور سازماندهی و اجرا شد، کنگره‌ی تولیدکنندگان اروپایی بذر توانست دوباره از طریق جلسات حضوری، راحت ترین روش برای تبادل اطلاعات، نشست‌های خود را شکل دهد. نمایندگان و فعالین این امکان را داشتند که به صورت فیزیکی در کنفرانس شرکت کرده یا از راه دور ارتباط برقرار کنند.

در این راستا یک هیئت از Sorghum ID در کنگره شرکت کرد تا با همکاران تجاری خود و فعالین مختلف اروپایی ملاقات کنند. همچنین پیر گیومین (Pierre Guillaumin) و مارتین گومز (Martin Gomez) در مورد بازار سورگوم و بازار بذر سورگوم سخنرانی کردند.

ادامه دهیم ؟

وبسایت اینترنتی که بیشترین مقاله و اطلاعات در خصوص سورگوم را در بر می‌گیرد.

سورگوم به عنوان صنعتی که برای بازارهای آینده‌دار نشان شده است.