Sorghum ID на конгреса на Euroseeds

 

След половинчатото издание от 2020 г., тъй като бе 100% от разстояние, Конгресът на Европейската компания за семена успя да се състои отново лице в лице, най-благоприятният за обмен на информация формат. Делегатите имаха избор да присъстват или да се свържат дистанционно.

Делегация от Sorghum ID присъства на този конгрес, за да се срещне с партньорите си и различните европейски участници. А Пиер Гийомин и Мартин Гомес направиха изказвания за пазара на сорго и семена сорго.

Искате ли да продължите?

2 дни в услуга на изследване на сорго

Селското стопанство, изправено пред климатичните и екологичните предизвикателства.