کنترل موفق علف‌های هرز

 

کنترل موفق علف‌های هرز به ویژه مبارزه با علف‌های هرز تابستانی یکی از نکات کلیدی برنامه فنی سورگوم است.

برای دسترسی به تمام اطلاعات لازم در زمینه کنترل علف‌های هرز از قبیل؛ آماده‌سازی بستر بذر، شرایط کاشت، راهکارها، استراتژی‌های کنترل علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد سورگوم، آخرین آزمایش‌ها و نتایج بدست آمده، وجین مکانیکی و توصیه‌های ساندرین وولان (Sandrine Volan) مهندس موسسه تولید محصولات زراعی آروالیس می‌توانید به صفحه کنترل موفق علف‌های هرز مراجعه کنید.

کنترل علف‌های هرز در عرض 3 دقیقه

ساندرین وولان مهندس موسسه تولید محصولات زراعی آروالیس در رابطه با موضوعاتی از قبیل؛ مشکلات بوجود آمده، علل آن، مراحل قبل و بعد از رشد، وجین دستی، تشخیص در عرض 3 دقیقه توصیه‌های عملی ارائه می‌دهد.

 

 

قوانین و مقررات در حال تغییر هستند بنابراین برای بررسی و کنترل محصولات مجاز با توزیع کنندگان خود در ارتباط باشید.”