کاشت را با موفقیت انجام دادن

کاشت را با موفقیت انجام دادن

کاشت مرحله بسیار مهمی در موفقیت کشت سورگوم است و بنابراین باید انرا مد نظر قرار داد. بذر سورگوم کوچک است و نیاز به دمای بیشتر نسبت به دیگر کشت های تابستانی دارد. به این دلیل دمای خاک باید حد اقل ۱۲ درجه سانتیگراد باشد و خاک قبل از کاشت باید با دقت اماده سازی شود بطوری که بتوان کاشت را در بهترین شرایط در عمق مساوی برای تمام بذور انجام داد. کاشت باید یکدست یاشدو تماس خاک و دانه بهینه. بذر را باید در عمق ۲ تا ۴ ساتنیمتر در خاک تازه کاشت.

 

تاریخ کاشت

انتخاب رقم وزود رسی ان باید بطوری باشد که مرحله گلدهی در ماه جولای و برداشت قبل۱۵ اکتبر صورت بگیرند.

یطور کلی بهترین فصل کاشت ماه می است. در بعضی نقاط دمای خاک در اواسط اوریل به ۱۲ درجه سانتیگراد می رسد و بنابراین در انجا می توان کاشت را زودتر ازمعمول انجام داد.در مناطق گرمتر سورگوم را بعنوان محصول بین دو کشت  تا اخر ماه جون میتوان کاشت

تراکم کاشت را باید تطبیق داد :

  • به رقم استفاده شده: هر چقدر زود رس تر باشد تعداد دانه ها در خوشه کمتر است ولی تراکم کاشت بیشتر  نسبت به ارقام دیر رس این کمبود را در نهایت جبران می کند  
  • به رزرو های مفید خاک : در خاک های خشک یا خاکهایی که تمایل به خشک شدن دارند تراکم بالای کاشت کمک به تولید بیش از حد بیو ماس می کند و رقابت بین گیاهان راتشدید میکند و به این ترتیب رزرو های ابی خاک را از بین میبرند. در صورتیکع امکان ابیاری باشد و یا رزرو ابی خاک زیاد باشد کاشت با تراکم بالا بازدهی محصول را بیشتر می کند.

تراکم کاشت با در نظر گرفتن زود رسی ٬ نوع خاک و با در نظر گرفتن ۲۰ درصد برت پس از رویش

توصیه در مورد تراکم کاشت به تعداد بذر در هکتار

توصیه در مورد تراکم کاشت به تعداد بذر در هکتار

دستگاه کاشت و فاصله کاشت :

فاصله بین خطوط کاشت می تواند بین ۳۰ تا ۸۰ سانتیمتر باشد با وجود اینکه بهترین فاصله بین ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر است. دستگاه کاشت تکدانه ای اصولا بهترین وسیله برای کاشت سورگوم است  وبهترین نتیجه را میدهد  ولی می توان از دستگاه کاشت غلات نیز استفاده کرد و در این صورت یک ردیف روی دوردیف را باید بست

انتخاب رقم :

۳۰۰ رقم سورگوم از نوع دانه ای٬ علوفه ای و چند برداشت در اروپا ثیت شده اند. از سال ۲۰۱۴ تعداد زیادی ارقام جدید به ثیت رسیده اند و امکانات و قرصت های جدیدی در اختیار کشاورزان میگذارند. ارقام جدید هیبریدی و زودرس با بازدهی بالا هستند. همانطور که گفته شد انتخاب صحیح رقم یکی از اساس موفقیت در کشت سوزگوم است. در اینجا لینک های اینترنتی با شرکتهای تولید کننده بذر در اختار شما گذاشته شده است.