پیام‌های کلیدی ارایه شده در نشست‌های عمومی

 

 

کنفرانس در تمامی روزها با یک جلسه عمومی یک و نیم ساعته شروع شد و در طول این جلسات کارشناسان درباره موضوع خاصی صحبت کردند. در سایه این امر بسیاری از موضوعات مختلف مانند تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و اصلاح گونه، توسعه بازار و سیستمهای تولید اروپا، نوآوریهای محصول و توسعه پایدار و افزایش مصرف انسانی مبتنی بر سورگوم مورد توجه قرار گرفت. در هر جلسه عمومی، سخنرانیهای بهروزی در مورد آینده سورگوم و روندهای پرقدرتی که سالهای آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، ارائه شد. این جلسات همچنین امکان گفتگوهای طولانی با حضار را فراهم کرد و شرکت کنندگان توانستند سوالات خود را مستقیم ا از کارشناسان حاضر در جلسه بپرسند.


تغییرات اقلیمی نیاز فوری به تاب‌آوری و مقاومت در برابر خشکسالی را به بار آورده است.

در طول اولین جلسه عمومی، ناتالی نوبله-دوسودره (دانشگاه پاریس-ساکلی، فرانسه) تغییرات آب و هوایی مشاهده شده موجود را ارزیابی کرده و اطلاعاتی در مورد تغییرات مورد انتظار در آینده ارائه کرد. وی توضیح داد که؛ پیش‌بینی‌های GIEC نشان می‌دهد که تا سال 2030 میزان گرم شدن هوای جهان به 1.5 درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و احتمال گرم شدن بیش از 2 درجه سانتی‌گراد تا پایان این قرن وجود دارد. بنابراین، به همین دلیل باید انتظار ترکیبی از امواج گرمای بسیار شدیدتر، خشکسالی‌های مکرر، شدید و طولانی‌تر، بارش‌های بیشتر و حوادث اقلیمی جدید را داشت. بر همین اساس، این امر خطراتی را برای تولید و دسترسی به محصولات کشاورزی به وجود می‌آورد. او در سخنرانی  خود با عنوان “تکامل کشاورزی در چه زمینه اقلیمی رخ می‌دهد؟” اظهار داشت:  کشاورزی، جنگلداری و سایر اشکال استفاده از زمین باعث انتشار 22 درصد از کل گازهای منتشر شده در سال 2019 شد، اما می‌توان به طور قابل توجهی به کاهش انتشار گازها کمک کرد.

 

ناتالی نوبله-دوسودره
(دانشگاه پاریس-ساکلی، فرانسه)

 

 

 

تغییرات اقلیمی مستلزم برنامه‌های اصلاحی سریعتر و موثرتر است

در طول اولین جلسه عمومی، ناتالی نوبله-دوسودره )دانشگاه پاریس-ساکلی، فرانسه( تغییرات اقلیمی موجود را ارزیابی کرده و اطلاعاتی نشان میدهد که تا سال 2030 GIEC در مورد تغییرات مورد انتظار در آینده ارائه کرد. وی توضیح داد که پیشبینیهای میزان افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد خواهد رسید و احتمال گرم شدن بیش از 2 درجه سانتیگراد تا پایان این قرن وجود دارد. بنابراین ترکیبی از امواج گرمای بسیار شدید، خشکسالیهای مکرر، شدیدتر و طولانیتر، بارشهای بیشتر و حوادث اقلیمی جدید در انتظار جهان است. بر همین اساس، این امر خطراتی را برای تولید و دسترسی به محصولات کشاورزی به وجود میآورد. او در سخنرانی خود با عنوان “تکامل کشاورزی چه تاثیری بر تغییرات اقلیمی دارد؟” اظهار داشت: کشاورزی، جنگلداری و سایر اشکال استفاده از زمین باعث انتشار 22 درصد از کل گازهای منتشر شده در سال 2019 شد، اما میتوان به طور قابل توجهی به کاهش انتشار گازها کمک کرد.

 

گرام هامر
(دانشگاه کوئینزلند، استرالیا)

 

 

 

لورا مایور
(علوم کشاورزی کورتوا، ایالات متحده آمریکا)

 

 


نیازهای بازار اروپا و تکامل سیستم‌های تولید در حال گسترش زمینه‌های فرصت برای سورگوم است

 

کارشناسان اروپایی والری بروشت (FNPSMS، فرانسه)، بوریس پارنت (INRAE، فرانسه) و داوید پوت (CIRAD، فرانسه) زنجیره ارزش اروپایی را ترسیم کرده‌ و نشان می‌دهند که سورگوم افق‌های وسیعی را برای پرورش‌دهندگان، تولیدکنندگان بذر، کشاورزان، صنعتگران و مشتریان ارائه می‌دهد. به گفته آنها، مطالعات تحقیق و توسعه سورگوم باید انجام شده و سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه افزایش یابد تا واریته‌ها افزایش یافته و در نتیجه نیازهای روزافزون مصرف کنندگان برآورده شود.

تاکید شده است که در پاسخ به تکامل سریع اقلیمی و شرایط اجتماعی-اقتصادی در جهان، همکاری اروپا و آفریقا در تحقیق در زمینه تولید و استفاده سورگوم برای ارتقای نوآوری و تسهیل سازگاری با شرایط مختلف ضروری است.

برای اطلاعات بیشتر

والری بروشت
(FNPSMS، فرانسه)

 

 

 

بوریس پارنت
(INRAE، فرانسه)

 

 

 

داوید پوت

(CIRAD، فرانسه)

 

 

 

سیر تحول رفتارهای مصرفی و نیازهای غذایی در جهان باعث افزایش تقاضا برای سورگوم به عنوان یک ماده غذایی شده است.

در سومین جلسه عمومی، محققان و متخصصان صنعت کشاورزی و مواد غذایی، کواکو گیبی دودو (دانشگاه پرتوریا، آفریقای جنوبی)، مونیا کاراما (سوئیس) و ارل رومر (نو لایف مارکت، ایالات متحده آمریکا) گرد هم آمدند تا در مورد مواد غذایی مبتنی بر سورگوم و سیر تکاملی مصرف آنها در سراسر جهان صحبت کنند. آنها اظهار داشتند که مصرف سورگوم به عنوان یک دانه غذایی در حال افزایش است، زیرا سورگوم با معیارهای رژیمی، فرصت‌های جدید بازار و علاقه مصرف کنندگان به محصولات نوآورانه مطابقت دارد.

در این زمینه، سیستم‌های تولید مبتنی بر سورگوم که امکان دستیابی به مواد غذایی با کیفیت و ایجاد ارزش برای کشاورزان را فراهم می‌کنند، تغییرات اقلیمی را از طریق ترسیب کربن کاهش داده و در عین حال امید به آینده را افزایش می‌دهند.

کواکو گیبی دودو
(دانشگاه پرتوریا، آفریقای جنوبی)

 

 

 

مونیا کاراما
(سوئیس)

 

 

 

ارل رومر
(نو لایف مارکت، ایالات متحده آمریکا)

 

 

 

 

برای بهبود عملکرد سورگوم در محیط های مختلف مستلزم نوآوری‌های محصول و توسعه پایدار است

دو استاد دانشگاه در چهارمین میزگرد کنفرانس سخنرانی کردند: جیمز اشنابل (دانشگاه نبراسکا، لینکلن، ایالات متحده آمریکا) و دیلیس اس. مک کارتی (دانشگاه غنا). این دو محقق بر روی سه موضوع اصلی تمرکز کردند: پردازش داده‌های فنوتیپ موجود برای نوآوری‌های محصول، شناسایی مؤلفه ژنوم کمّی با یادگیری عمیق دوبعدی و سه بعدی برای توضیح پاسخ‌های گیاه به استرس.

آنها همچنین شیوه‌های تشدید پایداری که برای افزایش تولید و خدمات اکوسیستمی در سیستم‌های کشاورزی غرب و مرکز آفریقا ضروری شده است را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دانشگاه نبراسکا، لینکلن، ایالات متحده آمریکا
(دانشگاه نبراسکا، لینکلن، ایالات متحده آمریکا)

 

 

 

دیلیس اس. مک کارتی
(دانشگاه غنا)