هیچکس و هیچ بخشی نخواهد بود که سورگوم را امتحان نکرده باشد.

داستان از اتفاقی جالب و خوشنودکننده شروع شد:
یکی از شرکای مؤسس Rouge Français یعنی ائلودی کارپنتیر (Elodie Carpentier) چنین روایت می‌کند: “زمانی که حامله بودم دلم می‌خواست رژ روزانه‌ام را استفاده کنم اما دقت در محتویات لوازم آرایشی که به طور مستمر استفاده می‌کردم را آغاز کرده بودم. به همین دلیل هم بررسی و تحقیق در مورد فرمول این محصولات را شروع کردم و به سرعت و با قطعیت به نتیجه رسیدم …”. از این لحظه، ائلودی کارپنتیر (Elodie Carpentier) طراحی رژهای ویژه‌ی خود را بر اساس خالص‌ترین اجزاء ممکن شروع کرد. مواد رنگ‌دهنده با پایه‌ی رنگ‌دانه‌های گیاهی هم به دلیل کیفیت رنگ و هم به دلیل ویژگی‌های بیولوژیک باورنکردنی آثار شگرفی بر جا گذاشتند. برند Rouge Français به این ترتیب به وجود آمد.
در میان رنگ‌دانه‌های گیاهی مورد استفاده‌ی Rouge Français سورگوم نیز به چشم می‌خورد. دامنه‌ی محصولی خاصی بر پایه‌ی سورگوم در مرحله‌ی توسعه‌ قرار داشته و در زمانی کوتاه راه‌اندازی خواهد شد. آیا امیدبخش و اغواکننده نیس؟

 

ادامه دهیم ؟

مقدار مصرف سورگوم در اسپانیا از سپتامبر 2018 تا به حال 800.000 تن می‌باشد، یعنی 10 برابر مصرف سال 2015!

برای سورگوم سالی خوب در 2020 را آرزو می‌کنیم.