هیئت مدیره سورگوم ID

 

هیئت مدیره سورگوم ID (CA) در 25 اکتبر 2023، تشکیل جلسه داد. این فرصتی بود تا اعضا بار دیگر بتوانند پیرامون اهداف و مقاصد سورگوم در دوره‌های آتی به همفکری برسند.

انجمن سورگوم ID از زمان تاسیس خود در سال 2017 برای ترویج و توسعه کشت سورگوم در اروپا تلاش کرده است. همه بازیگران این بخش، هدف فعالیت‌های آن هستند: فروشندگان بذر، تولیدکنندگان بذر، کشاورزان، پرورش دهندگان و صنعتگران فرآوری (برای همه انواع بازار). به‌ویژه یک برنامه گسترده مبتنی بر تولید انبوهی از اطلاعات و انتشار آنها به صورت آنلاین وجود دارد که وب سایت را به مرجع مستندی برای سورگوم در اروپا و سراسر جهان تبدیل کرده استبه مرجع مستندی برای سورگوم در اروپا و سراسر جهان تبدیل کرده است.

 

در جلسه هیئت مدیره که در 25 اکتبر 2023 در تولوز برگزار شد، بر لزوم تقویت اقدامات در بخش پیش پردازش تاکید گردید. همچنین تصمیم بر این شد که به معرفی و ترویج سورگوم اروپایی در انجمن‌های بین‌المللی سورگوم و همچنین موسسات آمریکایی، برزیلی، استرالیایی و غیره ادامه داده شود و همکاری با ذینفعان در سایر کشورهای تولید کننده عمده جهان توسعه یافته و تقویت شود.

 


در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید

Youtube FacebookLinkedinX