هنر کاشت در جنوب فرانسه

 

گیلام جولی در جریان کارگاه علم و تولید زراعی در کنگره اروپا که روز سه شنبه 12 اکتبر برگزار شده به ارائه ویژگی‌های تولید سورگوم در زراعت بیولوژیک پرداخت. به این ترتیب امکان ارزیابی ویژگی‌های مناطق تولید، تکنیک‌های توسعه و ویژگی‌های تولید ارگانیک به وجود آمد.

 • مسئول تولید و تامین زنجیره تدارک بذر در شرکت یوروسورهو، برای فراهم کردن زمینه تولید کارآمد، نیازهای سورگوم و جزئیات مربوط به لجستیک این مساله را توضیح داد:
  • نوع خاک مناسب با بستر بذر ریز برای اطمینان از سبز شدن همگن و محدود کردن محصول دوم تا حد امکان؛
  • دما، رطوبت کم، باد؛
  • دسترسی آسان به آب؛
  • وجود یک خشک کن با ظرفیت صنعتی در نزدیکی مزرعه برای حفظ کیفیت محصول برداشت شده.

 


جنوب شرقی فرانسه منطقه‌ای مناسب برای تولید سورگوم است

جنوب شرقی فرانسه یک منطقه تولیدی پیشرو در این زمینه است و برای این منظور دلیل خوبی هم دارد! دارای خواص عالی برای کشت سورگوم است:

 • شرایط خوب برداشت و عدم وجود رطوبت در حین برداشت؛
 • عدم بارش در ماه‌های ژوئن و ژوئیه؛
 • درجه حرارت نه چندان بالا در فصل گلدهی؛
 • مناطق دارای تهویه با باد؛
 • دسترسی آسان به آب بدون وجود مشکل در استفاده از آن: در جنوب شرقی فرانسه، 80 درصد زمین‌ها از طریق آبی که از کوه های آلپ و به واسطه کانال پروونس می‌آید، آبیاری می‌شود.
 • برداشت بهتر و لجستیک بهتر (استفاده از مواد جذب کننده رطوبت یا خشک کن، کوتاه کردن فاصله زمانی بین برداشت محصول و خشک کردن آن، انجام تست های پی‌سی‌آر و نظایر آن)

راه‌های افزایش تولید

در میان راه‌های مورد بررسی، گیلام جولی به طور خاص موارد زیر را فهرست کرد:

 • بهبود گرده افشانی؛
 • شکستن زود هنگام نرها؛
 • سازگاری و تراکم کاشت؛

 و سازگاری برای تولید زیستی

 • مدیریت صحیح جوانه‌زنی.
 • تغییر منطق کود دهی.
 • افزایش دفعات کاشت.
 • جلوگیری از حملات انگل و رویش علف های هرز .

 


شما می‌توانید به متن کامل سخنرانی در وب سایت کنگره دسترسی داشته باشید.