می‌توانید چند کلمه در مورد سورگوم بگویید؟

 

میریام آدام یک متخصص کشاورزی در زمینه «سیستم‌های محصول و مدل‌سازی» در Cirad، نهاد فرانسوی مسئول از تحقیقات کشاورزی و همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه مناطق گرمسیری و مدیترانه‌ای است.

این محقق که در حال حاضر برای انجام آزمایشاتی بر روی برنج در کامبوج زندگی می‌کند، سال‌های زیادی را در آفریقا به کار روی سورگوم و تنوع بخشیدن به محصولات سورگوم گذرانده است. می‌توانید سورگوم را در چند کلمه برای ما تعریف کنید؟

محقق بدون تردید پاسخ داد: “چند منظوره” .

استفاده دوگانه از سورگوم

در غرب و مرکز آفریقا، سورگوم غله‌ای است که عمدتاً به خاطر دانه آن و برای استفاده در غذای انسان تولید می‌شود و یک محصول معیشتی است. با این حال، به منظور رفع نیاز به خوراک دام، مطالعات شروع به تمرکز بر استفاده دوگانه از سورگوم کرده است. میریام آدام می‌گوید: « در حال حاضر ما سعی می‌کنیم با ترکیب ویژگی‌های برتر غله و کاه انواعی را انتخاب کنیم که هم دانه غله و هم علوفه تولید می‌کنند.

در بورکینافاسو، از تخمیر سورگوم قرمز یا ارزن جوانه زده و پخته شده در آب، نوعی آبجوی سنتی با نام دولون تولید می‌شود.

تولید مشترک

“در طول مطالعاتی که بر روی انواع سورگوم انجام دادم، قبل از هر چیز متوجه شدم که غلات می‌توانند با شرایط مختلف محیطی، سیستم‌های تولیدی و شیوه‌های کشاورزی سازگار شوند. این ویژگی باعث می‌شود که حبوبات کاندید مناسبی برای تولید مشترک باشد.

علیرغم اینکه تناوب کشت در این منطقه ضعیف است، کشاورزان محلی به ویژه در کشت لوبیا چشم بلبلی که حبوباتی بسیار رایج در آفریقا است، کشت مشترک انجام می‌دهند. این مشارکت بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش تولید کشاورزان را تضمین می‌کند.

مدل سازی برداشت

میریام آدام پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد از ایالات متحده در مدیریت آب و شروع به کار در اروپا، قبل از اینکه دوره پست دکترا* را در دانشگاه کنیا آغاز کند، با چندین فرصت تحقیقاتی روبرو شد و همین امر باعث شد تا میریام آدام در هلند پایان‌نامه‌ای در مورد مدل‌سازی محصول بنویسد. او به منظور کار و تحقیق بر روی تنوع بخشیدن به سیستم‌های برداشت در سال 2012 وارد سیراد شد، در بورکینافاسو (همراه با موسسه تحقیقات محیط زیست و کشاورزی بورکینافاسو با نام اینرا)، مالی و سنگال مطالعات بسیاری را روی سورگوم انجام داده است.

 

* کار “پست دکترا” یک قرارداد فوق دکترا است که با هدف حمایت از دارندگان دکترا در پست‌های تحقیقاتی دایمی دولتی یا خصوصی در طول انتقال حرفه‌ای آنها انجام می شود.