منافع خارج از حد تصوری که سورگوم برای شما به ارمغان می‌آورد.

 

مصارف صنعتی، خوراک دام، مصارف انسانی… جهت اقناع شما برای استفاده از سورگوم دلایل متعددی وجود دارد.

مصارف صنعتی؟ سورگوم برای مصارف مختلف صنعتی استفاده می‌شود: بیوسوخت‌ها، متانیزاسیون، بیوموادها…

خوراک دام؟ برای حیوانات ماده‌ی غذایی اشتهاآوری است: سورگوم برای طیور، خوک و حیوانات نشخوارکننده ماده‌ی اولیه‌ی فاقد تانن است که این حیوانات نیز نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند…

مصارف انسانی؟ سورگوم در مسیر فتح بخش غذا و نوشیدنی اروپا قرار گرفته است. سمولینا، آرد، شیرینی‌پزی، انواع شربت‌ها، نوشیدنی‌هایی همچون آبجو… برای استفاده از سورگوم هزار و یک روش وجود دارد.

توت‌فرنگی روی کیک: سورگوم در عین حال که از محصولات GDO یا ژن تغییر یافته نیست، غله‌ی مناسبی برای کسانی است که نسبت به گلوتن حساسیت دارند.

اگر این معرفی اجمالی و کوتاه توجه شما را جلب کرده است، برای عضویت و به اشتراک گذاشتن خبرنامه و تشویق همکاران‌تان نیز به عضویت در بولتن خبری‌ تردید نکنید.

عضو شوید
بازگشت به صفحه‌ی اصلی

ادامه دهیم ؟

323 یورو برای هر هکتار، هزینه‌ی تولید سورگوم در هر هکتار در کشور فرانسه است

چه عاملی کشاورزان را به تولید سورگوم تشویق می‌کند؟