سورگوم مهمان افتخاری بخارست

 

در روز 9 نوامبر، کنفرانسی با موضوع “جایگزینی برای ذرت با مزایای فراوان” در مورد سورگوم در بخارست برگزار شد. به همین مناسبت، حدود 150 تا 180 نفر در “Crown Plaza” گرد هم آمدند و تجربیات و دانش خود را در مورد موضوع اصلی مکمل ذرت و سورگوم به اشتراک گذاشتند.

شرکت‌های بذر، کشاورزان، پردازش‌کنندگان (خوراک حیوانی و انسانی، انرژی زیستی و غیره)، بازرگانان، کارگزاران، انجمن‌ها و همه سهامداران در زنجیره ارزش سورگوم در این کنفرانس حضور داشتند و موضوعات با عناوین: تاریخچه سورگوم، اهداف و استراتژی‌های توسعه محصول سورگوم در اروپا، بازار ملی غلات، مکمل با ذرت، ارزیابی سورگوم در خوراک خوک و اقدامات هواشناسی کشاورزی برای نظارت بر خشکسالی در رومانی در دستور کار قرار گرفت.

پس از ارائه مطالب توسط انجمن، نمایندگان ID سورگوم این فرصت را داشتند که با سخنرانان مختلف به ویژه دانیل الکساندرو، رئیس آزمایشگاه هواشناسی کشاورزی، و میهایلا هابیانو از مؤسسه ملی تحقیقات و توسعه بیولوژی و تغذیه حیوانات، گفتگو کنند. در عین حال، فرصتی برای ملاقات با تیم APPRS  انجمن تولیدکنندگان ذرت و غلات رومانیایی و انجمن‌های تولیدکننده حاضر در کنفرانس فراهم گردید.

این کنفرانس با ارزیابی فردریک مولن از پتانسیل بازار سورگوم رومانی پایان یافت، وی همچنین تلاش‌های تعاونی Axéréal برای گسترش کشت این غله در کشور را نیز تایید کرد.