سورگوم. سگ‌ها و گربه‌ها هم هوس خوردن آن را کرده و آن را دوست دارند!

 

شرکت فانگ‌فید (Fungfeed) خوراک و مواد غذایی مخصوص سگ و گربه را ارائه کرده است که در عین حال هم از نظر پروتئین غنی و ماندگار بوده و هم خاصیت ضدآلرژی دارند. ماده‌ی اصلی محصولاتی که با همت و همکاری تیمی متشکل از یک زیست‌شناس و یک متخصص تغذیه طراحی شده‌اند حشراتی هستند که با استفاده از مواد غذایی جانبی محصولات کشاورزی و مزرعه‌ای تولید و پرورش یافته‌اند. سایر عناصر تشکیل‌دهنده‌ی غذای سگ و گربه که توسط شرکت فانگ‌فید (Fungfeed) تولید می‌شود به دلیل ماندگاری، قابلیت هضم و کمیابی آن‌ها انتخاب شده‌اند.

در میان این مواد اولیه‌ی تشکیل‌دهنده این غذاها، سورگوم جایگاه ویژه و متمایزی دارد!

www.fungfeed.com

ادامه دهیم ؟

در خصوص آینده‌ی سورگوم در فرانسه خوشبین هستم

کنگره‌ی سورگوم اروپا