سورگوم – آی دی، دو عضو جدید پذیرفت

 

در آخرین جلسه مجمع عمومی که در تاریخ 6 آوریل 2022 برگزار شد، دو عضو جدید به سورگوم – آی دی پیوستند.

پس از کنگره سورگوم اروپا، کنسرواتوار ملی هنرها و صنایع دستی (CNAM) با وساطت SayFood، (آزمایشگاه تخصصی تحقیقات عادات غذایی جدید)، به ما پیوست. هدف این آزمایشگاه که توسط AgroParisTech و Inrae تأسیس شده است، کسب دانش علمی جدید و ارائه رویکردهای جدید برای مهندسی محصول و فرآیند است

، یکی از پیشگامان بازار بذر سورگوم در سراسر جهان است که عمدتاً در استرالیا، برزیل و ایالات متحده فعالیت می‌کند، نیز از طریق شعبه اروپایی خود، Alta Seeds، به سورگوم – آی دی پیوسته است.

ADVANTA Seeds متعلق به گروه UPL، یکی از بزرگترین بازیگران بازار صنایع مربوط به حفاظت از محصولات در جهان است.

ما به اعضای جدیدمان خوش آمد می‌گوییم!

 

ادامه دهیم ؟

اولین نمایشگاه ارتباطات کشاورزی در اسلوبوزیا رومانی

چهل و سومین نمایشگاه فیما در ساراگوزا اسپانیا