سورگوم، محصولی که روز به روز بهتر می‌شود و تولید آن افزایش می‌یابد…

تعداد کشاورزانی که به تولید و پرورش سورگوم روی می‌آورند مدام در حال افزایش است. این محصول برای کشاورزان هم تنوع محصول تولیدی را به ارمغان می‌آورد و هم اینکه راه حلی است برای مقابله با تغییرات اقلیمی (فراموش نکنیم که 85 درصد سطح زیر کشت سورگوم آبیاری نمی‌شود!). یک دلیل قانع‌کننده‌ی دیگر: در سایه‌ی ژن سورگوم ستاره‌دار، میزان محصول‌دهی نیز افزایش یافته است. نتیجه اینکه: همزمان با افزایش سطح زیر کشت، تدارکات لازم برای کشت این محصول نیز وضعیت مطمئن‌تری را نشان می‌دهد. این وضعیت در جهت توسعه و بهبود سورگوم که محصول آینده می‌باشد، برای شرکت Sorghum IDکه با کمک‌های کمیسیون اروپا تحقیقات خود را پیش می‌برد، فرآیندی بسیار رضایت‌بخش است.

سطح زیر کشت برای دومین سال پیاپی افزایش داشته است

به دنبال اولین تجربه‌ی رشد قابل ملاحظه‌ی سطح زیر کشت سورگوم در اتحادیه‌ی اروپا در سال 2018، در سال 2019 نیز سطح زیر کشت این محصول رشد 19 درصدی را تجربه کرد. شرکت Sorghum IDپیش‌بینی می‌کند که مساحت سطح زیر کشت 145000 هکتاری سال 2018 در سال 2019 به 174000 هکتار (سورگوم دانه‌ای) برسد. در خصوص سورگوم علوفه‌ای نیز پیش‌بینی مشابهی وجود داشته و سطح زیر کشت با رشدی 18 درصدی نسبت به سال 2018 (73400 هکتار)، به 86400 هکتار خواهد رسید.

در اوکراین، سطح زیر کشت سورگوم دانه‌ای با رشد 25 درصدی به 54000 هکتار خواهد رسید. در خصوص روسیه با توجه به اینکه آمار دقیق و مستندی در دست نداریم، هم برای سورگوم دانه‌ای و هم برای سورگوم علوفه‌ای نمی‌توان رقم دقیقی را اعلام کرد، اما شواهد حاکی از این است که در روسیه نیز رشد سطح زیر کشت تجربه می‌شود.

یکی دیگر از کشورهایی که شرکت Sorghum IDفعالیت‌های تشویقی خود را در آنجا انجام می‌دهد، ایران است که بر اساس آمار اعلامی سطح زیر کشت سورگوم (دانه‌ای و علوفه‌ای) با رشد 40 درصدی نسبت به سال 2018 به 65000 هکتار رسیده است. در خصوص ترکیه نیز انتظار می‌رود تا سطح زیر کشت سورگوم، به ویژه سورگوم علوفه‌ای، به 2000 هکتار برسد.  

قاعدتاً این روند رو به رشد در سطح زیر کشت همراه با خود بایستی رشد تولید را نیز سبب شود اما برای این امر هنوز زمان لازم است. چراکه شرایط اقلیمی از کشوری به کشور دیگر تغییرات زیادی را نشان می‌دهد؛ در حالی که اقلیم شرق و مرکز اروپا مساعد رشد سورگوم می‌باشد، در غرب اروپا، خشکسالی‌های پی در پی و گرمای سوزان به رشد گیاهان زیان رسانده است.   

ادامه دهیم ؟

جلسات تخصصی شرکت Sorghum ID

به سورگوم ستاره‌دار اعتماد کنید