سمینارها و نمایشگاه‌های اینترنتی: شرکت Sorghum ID گردهمایی‌ها را ادامه می‌دهد

 

یک دسامبر: سمینار اینترنتی در مجارستان
کنفرانسی که قرار بود با مشارکت اتاق بازرگانی فرانسوی- مجار در 16 اکتبر 2020 در بوداپست مجارستان برگزار شود لغو و قرار شده تا جلسه‌ای در یکم دسامبر تنظیم گردد. این جلسه به صورت ترکیبی خواهد بود: کسانی که برایشان مقدور است این امکان را خواهند داشت تا در محل جلسه حضور داشته باشند و علاوه بر این کل روند جلسه از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی در دسترس علاقمندان دیگر خواهد بود. در این جلسه موضوعاتی از قبیل برنامه‌های زراعی برای تولید سورگوم و موارد استفاده‌ی سورگوم در خوراک دام به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. تولید کنندگان بذر سورگوم که عضو Sorghum ID هستند نیز این امکان را خواهند داشت تا گونه‌های پیشنهادی خود را در این جلسه ارائه نمایند. برنامه‌ی کامل به زودی آماده خواهد شد.

 

برای فوریه و مارس 2021 یک نمایشگاه و دو کنفرانس در ترکیه برنامه‌ریزی می‌شود.
در نمایشگاه کشاورزی Agroexpo İZMİR که در تاریخ‌های 16 تا 20 فوریه در ازمیر برگزار خواهد شد سورگوم در غرفه‌ای مجزا به فعالین کشاورزی و زراعت ترکیه معرفی خواهد شد. بدین وسیله همزمان کنفرانسی نیز برگزار خواهد شد. از سوی دیگر کنفرانسی که قرار بود در نمایشگاه کشاورزی قونیه در سال 2020 برگزار شود، با تأخیر و در همان نمایشگاه کشاورزی در تاریخ‌های 16 تا 20 مارس 2021 برگزار خواهد شد. برنامه و ساعت این رخدادها در آینده‌ی نزدیک آماده شده و مشخص می‌گردد.

ادامه دهیم ؟

سورگوم در ایتالیا تبدیل به کالای مهمی شده است

شناسایی محل وجود علف هرز تاتوره (داتورا) در مزارع سورگوم