تأثیرات جنگ اوکراین بر سطح زیر کشت سورگوم در اروپا در سال 2022

 

جنگ در اوکراین طی چند هفته اقتصاد جهان را در بسیاری از بخش‌ها زیر و رو کرد. اثرات جنگ بر کشت غلات و به ویژه سورگوم در سال 2022 چه خواهد بود؟

پیش بینی و بیان آثار و نتایج جنگ اوکراین و عواقب آن بر مزارع تحت کشت غلات در حال حاضر سخت و مشکل است. در کنار این موضوع، جایگاه اوکراین در تولید غله می‌تواند کمکی برای پیش‌بینی روند و سمت و سوی تولید باشد.

مشکلات لجیستیکی موجود در سرزمین اوکراین…

به گفته‌ی شرکت مشاوره‌ی UkrAgroConsult بر اساس اظهارات مقامات اوکراینی، با متأثر شدن کشت بهاره و ناموفق بودن آن، سطح زیر کشت محصول تابستانی غلات به میزان 29% به نسبت 39%  کاهش خواهد یافت. گمان می‌رود که این ضرر ناشی از کمبود نهاده به دلیل آسیب لجیستیکی باشد. به این موارد کمبود سوخت به دلیل افزایش مصرف آن در عملیات و مصارف نظامی و همچنین دشواری حمل و نقل آن در شرایط فعلی نیز افزوده شده است.

…با این حال در اروپا توجهات همچنان با روندی با ثبات به سمت سورگوم جلب می‌شود

پیر گیلومین، رئیس بخش اقتصاد و ماموریت های بین‌المللی در FNPSMS، اظهار داشت: “توجه مداوم و با ثبات به سورگوم در اروپا باعث می‌شود تا مزارع سورگوم و سطح زیر کشت در حالت کلی تغییر چندانی نکند (فدراسیون ملی تولید بذر ذرت و سورگوم). چراکه به موازات مشکلات اوکراین، شرایط آب و هوایی نیز همچنان بسیار خشک است: در نتیجه توجه به سورگوم همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.”

 

 

همانطور که مارتین گومز، مسؤول معرفی بین‌المللی FNPSMS، توضیح داده است، محصول‌دهی در اوکراین حتی اگر به میزان کمی باشد باز هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت: “از آنجایی که اوکراین با کاهش صادرات بذر مواجه است، ممکن است این کشور به تولید بذر سورگوم بومی روی بیاورد که این امر ممکن است منجر به کاهش محصول‌دهی و بهره‌وری در سرزمین اوکراین شود.”

با این حال، در شرایط در حال تغییر، لازم است نسبت به روندهایی که مدام و با سرعتی کنترل‌نشده در حال پیش آمدن هستند، هوشیار باشیم.

ادامه دهیم ؟

بیسکوئیت‌های سورگوم: به سوی تغذیه‌ای واقعی

اصلاح گونه: تخته‌پرشی برای سورگوم