برای ارسال پوستر تماس بگیرید

برای در ارتباط بودن با سومین کنگره‌ی اروپا، درخواست ثبت نام خود را تا 31 مه ارسال نمایید.

 

 پوسترهای برگزیده در کارگروه‌های تکنیک و فرآوری آرگونومی، ژنتیک و اصلاح ارائه خواهند شد. همچنین این پوسترها در طول مدت کنگره نیز در فضای عمومی کنگره به نمایش گذاشته خواهند شد.

 

سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 در تولوز فرانسه (Toulouse) برگزار خواهد شد. جدول برنامه‌ی کنگره و مراحل ثبت نام در ابتدای ماه مه اعلام شده و ارسال خواهد شد. کنگره از دو نشست عمومی و سه کارگروه تشکیل خواهد شد:

  • ژنتیک و اصلاح
  • علم کشاورزی و اقتصاد
  • امورات اجرایی و بازارها

موضوع اصلی این کارگروه‌ها و نشست‌های عمومی بسط و توسعه‌ی بازارهای سورگوم و تمرکز بر نوآوری‌های ژنتیکی و آگرونومیکی برای ایجاد تنوع گونه‌ای خواهد بود.

در این چارچوب و بر اساس این چشم‌انداز، در طول مدت 2 روزه‌ی این کنگره، در هر کدام از کارگروه‌ها آخرین اطلاعات به دست آمده از تحقیقات انجام‌شده در مورد سورگوم و نتایج این تحقیقات به صورت چکیده و حاوی موارد اصلی ارائه شده و ارائه‌های فشرده (3 دقیقه‌ای) به سمع و نظر شرکت‌کنندگان خواهد رسید. از سوی دیگر در نشست‌های عمومی ارزیابی‌ کلی صورت گرفته و نمایشگاهی از پوسترهای منتشره دایر خواهد شد.

در این راستا، لطفاَ ارائه‌های شفاهی یا پوسترهای خود را با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی‌های زیر تا تاریخ 31 ماه مه ارسال نمایید.

شکل و نحوه‌ی ارائه: مقاله جهت سخنرانی یا پوستر

نامه‌ی درخواست به زبان انگلیسی و حاوی چکیده، حداکثر در 2 صفحه (400 کلمه) که موارد زیر را نیز در بر داشته باشد:

  • موضوع (به عنوان مثال اصلاح، آگرونومی، محافظت از گیاه، فرآوری، بازار، فروش و …)
  • تیتر
  • خلاصه‌ی تحقیق
  • نویسنده و مؤلف (نام خانوادگی، نام، تحصیلات و عنوان)
  • مؤسسه یا نهاد
  • کشور

موارد فوق را به این آدرس پست الکترونیکی ارسال نمائید: martin.gomez@fnpsms.fr

کمیسیون بررسی و ارزیابی درخواست‌ها جهت طبقه‌بندی درخواست‌ها و تفکیک ارائه‌های شفاهی از پوسترها تشکیل خواهد شد.  


 

ادامه دهیم ؟

برای ارسال پوستر تماس بگیرید

برای در ارتباط بودن با سومین کنگره‌ی اروپا، درخواست ثبت نام خود را تا 31 مه ارسال نمایید.

کاربردهای متفاوت سورگوم