بذرهای آینده در نمایشگاه اینداگرا (INDAGRA)

 

سورگوم در رومانی محصول جذابی است اما به دلیل کمبود آگاهی در خصوص محصولات و بازارهای آن، سرعت توسعه‌ و گسترش آن کند است. برای پاسخ به این دو سوال، مطالب و مقاله‌های کاملی در غرفه‌مان در نمایشگاه INDAGRA ارائه کردیم و کارشناسان حاضر با بازدیدکنندگان دیدار و گفتگو کردند. به این ترتیب تلاش‌ها برای گسترش سطح زیر کشت ادامه دارد.

 

ادامه دهیم ؟

2 روزی که به تحقیق سورگوم اختصاص یافته است

صنعت کشاورزی در مواجهه با تهدیدات اقلیمی و زیست‌ محیطی