اولین نمایشگاه ارتباطات کشاورزی در اسلوبوزیا رومانی

آدرین چسنیو، وزیر کشاورزی، در نمایشگاه ارتباطات کشاورزی که در 9 ژوئن 2022 در اسلوبوزیا برگزار شد، سخنرانی کرد.

 

در نمایشگاهی که توسط انجمن تولیدکنندگان غلات رومانیایی (APPRS) در تاریخ 11-9 ژوئن سازماندهی شده بود، بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی و مواد خام محلی برای صنعت، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ورودی، تولیدکنندگان و فروشندگان ماشین آلات کشاورزی و فناوری دیجیتال مورد نیاز برای کشاورزی کارآمد گرد هم آمدند.

اسلوبوزیا مرکز قطب تولید غلات

اسلوبوزیا واقع در مرکز منطقه لالومیتا، که لوکوموتیو کشاورزی رومانی است و بین مناطق مهم تولیدی، شهر بندری کنستانتا و پایتخت بخارست واقع شده است، امروز در حال تبدیل شدن به محور لجستیکی تولید غلات رومانی است.

شرایط اقلیمی دشوار

کاهش بارش برف در زمستان و شرایط اقلیمی خشک در تابستان به طور مستقیم بر ذخایر آب در رومانی تأثیر می‌گذارد و به دلیل افزایش تغییرات اقلیمی در مناطق دیمی‌کاری، تولید ذرت کاهش یافته است. امروزه آزمایشات جدید تولید سورگوم در شمال کشور انجام می‌شود.

ادامه دهیم ؟

میرورز (آینه‌ها): تحقیق مدل‌های تخمینی

“مناسب بودن”