آیا تولید سورگوم به میزان 8 تن در هکتار در شمال فرانسه به این زودی ممکن خواهد بود؟

 

31/07/2020 – HD100

دکتر والتر میلیانو (Dr. Walter A.J. de Milliano) بیست سال است که از پیشروهای سورگوم هلندی که خودرویانه کشت‌اش آغاز شده است می‌باشد. وی در سال 2020 تصمیم گرفت تا جهت ارزیابی و اندازه‌گیری پتانسیل محصول‌دهی سورگوم حوزه‌ی آزمایش خود را به فرانسه نیز گسترش دهد. به عقیده‌ی ایشان؛ “تغییرات اقلیمی موجب کاهش میزان بارش از بهار تا پاییز شده است. به همین دلیل تولیدکنندگان حبوبات به دنبال محصولاتی هستند که نسبت به حبوبات تولیدی ایشان مصرف آب کم‌تری داشته باشد. با این حال، محصول‌دهی خوب سورگوم نیز شرط اساسی است!”.

برای دانستن این موضوع وی به همراه Gauthier Dejaiffe، کشاورز، در 100 کیلومتری شمال پاریس در یک مزرعه‌ی غلات آزمایشی را در یک هکتار به انجام رساندند. در زمین‌های این مزرعه‌دار که تا پیش از این سورگوم کاشته نشده بود، گونه‌های 18 تا 25 گرمی سورگوم هلندی مورد آزمایش قرار گرفتند.

 

10/08/2020 – HD100

5 تا 8 تن در هکتار برای گونه‌های مختلف

سورگوم‌های آزمایشی که در 120 تا 160 روز به بار می‌نشستند، گونه‌ی اول با فقط 12 درصد رطوبت 5 تن در هکتار و گونه‌ی دوم نیز در حدود 8 تن در هکتار محصول داشته است.

چرایی امیدبخشی نتایج این آزمایش را دکتر والتر میلیانو (Dr. Walter A.J. de Milliano) با شوق فراوان اینگونه توضیح می‌دهد: “نتایج به دست آمده جهت ایجاد فکر و ایده در خصوص پتانسیل سورگوم هلندی در شرایط واقعی مزرعه کفایت می‌کند. همانگونه که این سورگوم‌ها در هلند برای خوراک دام، تولید متان و تولید بیوسوخت‌ها استفاده می‌شوند، در شمال پاریس نیز می‌توان مشاهده کرد که برای تولید سورگوم دانه‌ای می‌توان برنامه‌ریزی نمود. همچنین می‌توان در خصوص تولید سورگوم بدون گلوتن و گونه‌های مختلف سورگوم در این مناطق از شمال فرانسه به عنوان محصول جایگزینی برای تولیدکنندگان گندم برنامه‌ریزی نمود. علاوه بر این سورگوم دانه‌ای منبعی برای بیوانرژی است.”

 

31/08/2020 – HD7

تولید گونه‌های متفاوت بدون نیاز به سرمایه‌گذاری

Gauthier Dejaiffe به عنوان یک کشاورز مزایای دیگری را بر می‌شمارد: “تولید سورگوم که به دلیل مقاوم بودنش محصول جهان آینده خواهد بود نیازی سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی ماشین‌آلات و ادوات ندارد. به دلیل هزینه‌ی پایین مواد اولیه‌ و نهاده‌ها و همچنین نیاز کم آن به آب (نیاز سورگوم به آب کم‌تر از ذرت است) محصولی است که امروزه ترجیح داده می‌شود. سورگوم به دلیل ساختار ریشه‌اش وضعیت خاک را بهبود بخشیده و امکان کاشت آن در خاک‌های هتروژن که پتانسیل کمی دارند نیز وجود دارد. در عین حال کمک می‌کند تا در کشت تناوبی محصول جدیدی مورد استفاده قرار گیرد.”‌

به عقیده‌ی وی، گونه‌های آزمایش‌شده با تأمین هدف‌گذاری 50 الی 80 kental/ha (به عنوان بذر) از نظر مالی نیز پتانسیل قابل توجهی را دارا است. این مزرعه‌دار، از سوی دیگر، انگیزه‌ی خود برای تداوم آزمایش را با این سخنان بیان داشت: “سال بعد دو گونه‌ی بیشتر را مورد آزمایش قرار خواهیم داد که یکی از آن‌ها گونه‌ی هیبریدی خواهد بود. همچنین از آنجائیکه مجموع قند و نشاسته‌ی این گیاه از ذرت بیشتر است، بخشی از محصول را برای آزمایش قدرت متانوژن آن سیلو کرده و به صورت سیلویی برداشت خواهیم کرد.”

 

31/08/2020 – HD7

پیشرویی در ورود به بازارهای جدید

“برای بسط و توسعه‌ی سورگوم در منطقه‌مان نیاز به بازارها و مؤسسات جمع‌آوری داریم. به این فکر هستیم تا با ایجاد چرخه‌ی اقتصادی بومی و محلی توجه به این محصول را افزایش داده و طرح‌های برای پروژه‌های فرآوری سورگوم در منطقه را برنامه‌ریزی نموده‌ایم.”

ادامه دهیم ؟

پویایی سورگوم در دنیا

کاربردهای متفاوت سورگوم