Seeds for future в INDAGRA

 

В Румъния соргото предизвиква реален интерес, но развитието му е затруднено от липсата на познания за културата и за търговията. За да отговори на тези два въпроса, щандът в INDAGRA представи пълна документация и присъстващите експерти имаха възможност да разговарят с посетителите. Необходимо е усилие за популяризиране за продължаване на увеличаването на площите.

 

Искате ли да продължите?

Sorghum ID на конгреса на Euroseeds

4 дни на терен и множество репортажи